• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินก้อนพร้อมใช้ เติมเต็มทุกการใช้จ่าย ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.69% ต่อเดือน จากสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

  10 ม.ค. 60 6,243
  เงินก้อนพร้อมใช้ เติมเต็มทุกการใช้จ่าย ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.69% ต่อเดือน จากสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย
  ผ่อนหลักให้เบ๊าเบา ไร้กังวล สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) เงินก้อน...พร้อมใช้ เติมเต็มทุกการใช้จ่าย ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.69% ต่อเดือน
  • รับวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  • ไม่ต้องค้ำประกัน
  เงื่อนไขโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.69% ต่อเดือน
  1. ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.69% ต่อเดือน เป็นแบบอัตราคงที่แบบประมาณการ (Flat Rate) โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 14.99% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 36 เดือน สำหรับลูกค้า ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น และดอกเบี้ย 0.84% ต่อเดือน เป็นแบบอัตราคงที่แบบประมาณการ (Flat Rate) โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 17.99% ต่อปี และมีระยะเวลา การผ่อนชำระ 36 เดือน สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้ประจำเท่านั้น
  2. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.69% ต่อเดือน ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่ยื่นสมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 และจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เม.ย. 60 เท่านั้น
  3. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.69% ต่อเดือน มีสิทธิได้รับข้อเสนอพิเศษดังนี้
   - อัตราดอกเบี้ย ลูกค้าผู้มีบัญชี เงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 14.99% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ และลูกค้าผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 17.99% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
  4. อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และคุณสมบัติของผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกิน 28% ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด
   - ค่าอากรแสตมป์ อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดเป็น 1 บาท
   - อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สูงสุดที่ 28%
   - ค่าปรับกรณีปิดก่อนกำหนดภายใน 24 เดือน คิดที่ 1% ของวงเงินอนุมัติ
   - วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ จะต้องผ่อนชำระด้วยการหักชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
  5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  6. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ รวมถึงการ เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา www.kasikornbank.com/kpersonalloan หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04
  {1446742,ดูสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan)

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์