• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้าน...แสนสบาย ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นาน สูงสุด 40 ปี จาก LH Bank

  20 ม.ค. 60 1,494
  สินเชื่อบ้าน...แสนสบาย ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นาน สูงสุด 40 ปี จาก LH Bank
  • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100%
  • ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี
  • ฟรี!! ค่าประเมินหลักประกัน และค่าจดจำนอง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้า "ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด"
    ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3  ปีที่ 4
  เป็นต้นไป 
  เฉลี่ย 3 ปี  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 
  แบบที่ 1 MRR-3.75%
  (=4.25%)
  MRR-3.50%
  (=4.50%) 
  MRR-2.00%
  (=6.00%)
  4.333%  5.04%
  แบบที่ 2 4.25% MRR-2.00%
  (=6.00%) 
  4.25% 5.00%
  แบบที่ 3 3.50% 4.50% 5.50% MRR-2.00%
  (=6.00%)
  4.50% 5.08%
  หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
  • วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายไม่เกินราคาประเมิน หลักประกันเมื่อรวมกับวงเงินกู้ MRTA (ทั้งนี้ กรณีแนวราบ ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% + MRTA 5% และ กรณีอาคารชุดให้วงเงินสูงสุด  ไม่เกิน 90% + MRTA 10% โดยเป็นอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน)
  • ระยะเวลากู้สูงสุด40 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับ สินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 8.000% (ณ 20 เม.ย. 59) และใช้การผ่อนชำระค่างวดปกติ ที่คำนวณตามเงื่อนไขใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืม ของลูกค้าแต่ละราย
  • กรณีลูกค้ารับฟรีค่าจดจำนองเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสน ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดลองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง
  • อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1-3  สำหรับลูกค้าที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิน สินเชื่อ (MRTA) ผ่านธนาคารและตามเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
  • กรณีลูกค้าไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) สามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 ถึงแบบที่ 3 บวกเพิ่ม 0.25% ใน 3 ปีแรก
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ , สมัคร    Retail Internet Banking (RIB)หรือ Mobile Banking อย่างใดอย่างหนึ่ง และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝาก อัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร (AFT)
  • กรณี Refinance ภายใน 3 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
  • การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น(มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2560
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000 หรือ www.lhbank.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์