• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเงินด่วน ไม่กวนใคร ธนชาต FLASH Plus พิเศษดอกเบี้ย 12.99% พร้อมรับเพิ่มบัตรกำนัล

  25 เม.ย. 60 2,452
  บัตรเงินด่วน ไม่กวนใคร ธนชาต FLASH Plus พิเศษดอกเบี้ย 12.99% พร้อมรับเพิ่มบัตรกำนัล
  เงื่อนไขสิทธิพิเศษผู้สมัครบัตร FLASH Plus รายใหม่
  1. สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับตามรายการส่งเสริมการขาย เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 59 ถึง 31 ม.ค. 60 ดังนี้
   1.1 สิทธิพิเศษสำหรับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
   - อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 3 เดือน นับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เมื่อสมัครบัตรพร้อมกับสมัครบริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 20 - 26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
   1.2 สิทธิพิเศษบัตรกำนัล ดังนี้
   - บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 150 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเพียง 1 ครั้ง โดยไม่กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
   - บัตรกำนัลบิ๊กซี มูลค่า 2,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป เฉพาะรายการยอดโอนเงินสดสั่งได้ (Cash Transfer) ยอดกดเงินสดจาก ATM (Cash Advance) และยอดผ่อนชำระซื้อสินค้าผ่อนสบาย (Smile Plan) เท่านั้น ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร และจะต้องมียอดเงินคงค้างในแต่ละรอบบัญชี ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 2 รอบบัญชี
  2. สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ยตาม 1.1 เฉพาะผู้สมัครบัตรพร้อมสมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) ผ่านบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus เท่านั้น
  3. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่สามารถนำมาคำนวณรวม เพื่อรับสิทธิ์พิเศษรับบัตรกำนัลบิ๊กซี มูลค่า 2,000 บาท จะคำนวณจาก ยอดโอนเงินสดสั่งได้ (Cash Transfer) ยอดกดเงินสดจาก ATM (Cash Advance)และยอดผ่อนชำระซื้อสินค้าผ่อนสบาย (Smile Plan) เฉพาะยอดผ่อนที่อยู่ในรอบบิล โดยอยู่ในช่วงเดือนที่มีโปรโมชั่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล
  4. สิทธิพิเศษการรับบัตรกำนัลบิ๊กซี 2,000 บาท จะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณยอดตามเงื่อนไขที่กำหนด และจะต้องมียอดเงินคงค้างในแต่ละรอบบัญชี ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 2 รอบบัญชี
  5. ค่าปรับและค่าธรรมเนียม ไม่สามารถนำมาคำนวณรวมเพื่อเข้าร่วมรายการรับสิทธิ์พิเศษ ได้
  6. ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 150 บาท และ/หรือ บัตรกำนัลบิ๊กซี มูลค่า 2,000 บาท ให้กับลูกค้าตามที่อยู่ในระบบของธนาคาร ภายใน 120 วันนับจากวันที่มียอดใช้จ่ายครบภายในระยะเวลาโปรโมชั่นและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
  7. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์การมอบบัตรกำนัล ตาม 1.2 เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะบัตรปกติ และยังคงสถานะสมาชิกบัตร ณ วันมอบบัตรกำนัล
  8. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าสมัครทางช่องทางปกติเท่านั้น สำหรับช่องทางพิเศษอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศธนาคารเฉพาะของแต่ละช่องทาง
  9. สิทธิพิเศษดังกล่าว ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด ทอนเงินคืน หรือผลประโยชน์อื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  10. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันในกรณีของสมนาคุณหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  12. ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770 หรือ www.thanachartbank.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์