• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ธอส. มอบของขวัญ "อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี ธอส."

  22 ธ.ค. 59 14,566
  ธอส. มอบของขวัญ "อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี ธอส."
  ธอส. มอบของขวัญ "อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี  ธอส." ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำนาน 3 ปีแรก พิเศษสุด 4 ฟรี! ได้แก่ ค่าจดจำนอง ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ทุกวงเงินกู้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 59
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
   ระยะเวลา  อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1
  เดือนที่ 1 - 5 MRR - 6.12% ต่อปี
  = 0.63% ต่อปี
  เดือนที่ 6 - 36 MRR - 3.12% ต่อปี
  = 3.63% ต่อปี
  ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีสวัสดิการ MRR - 1.00% ต่อปี
  = 5.75% ต่อปี
  กรณีรายย่อย MRR - 0.50% ต่อปี
  = 6.25% ต่อปี
   กรณีอุปกรณ์ฯ MRR
  = 6.75% ต่อปี
  ปัจจุบัน MRR = 6.750% ต่อปี (ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งยังบังคับใช้อยู่)
  วัตถุประสงค์การกู้
  • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร / ห้องชุด / ปลูกสร้างอาคาร
  • ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร / ไถ่ถอนจำนอง
  • ซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมกับวัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย*
  ระยะเวลาโปรโมชั่น
  ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 59
  พิเศษ 4 ฟรี!
  • ยกเว้นค่าจดจำนอง (ทำนิติกรรมภายใน 7 วัน)
  • ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
  • ยกเว้นค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  หมายเหตุ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว
  • *เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบธนาคาร และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์