• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ยิ่งบอกต่อ ยิ่งได้มาก บอกเพื่อนมาสมัครสมาชิกสินเชื่อบ้านธนชาตวันนี้ ฟรี! บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่าสูงสุด 12,000 บาท

  8 พ.ย. 59 1,773
  บอกเพื่อนมาสมัครสมาชิกสินเชื่อบ้านธนชาตวันนี้ ฟรี! บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่าสูงสุด 12,000 บาท
  ขยันบอกต่อ ไม่ต้องรอ ไม่ต้องลุ้น แค่บอกเพื่อนๆ มาสมัครสินเช่อบ้านธนชาต รับฟรี! บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่าสูงสุด 12,000 บาท สำหรับลูกค้าธนชาตผู้แนะนำ และพิเศษ! วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับลูกค้า Member Get Member ที่ได้รับการอนุมัติและมีการจดจำนองภายใน 31 ต.ค. 59
  ระยะเวลาโปรโมชั่น
  วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559
  บัตรกำนัลเซ็นทรัล
  • วงเงินจดจำนอง/ลูกค้า 1 - 4 ล้านบาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 1,500 บาท
  • วงเงินจดจำนอง/ลูกค้ามากกว่า 4 - 8 ล้านบาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 3,500 บาท
  • วงเงินจดจำนอง/ลูกค้ามากกว่า 8 - 12 ล้านบาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 6,000 บาท
  • วงเงินจดจำนอง/ลูกค้ามากกว่า 12 ล้านบาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 12,000 บาท
  เงื่อนไขสำคัญ
  1. ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้าประเภทบุคคลของธนาคารธนชาต (ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2559) โดยแนะนำผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อบ้านธนชาต ผ่านสาขาของธนาคารธนชาตเท่านั้น
  2. ผู้ถูกแนะนำจะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินและมีการจดจำนองระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2559 เท่านั้น
  3. ผู้แนะนำที่เข้าร่วมโปรแกรม Member Get Member ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุผลิตภัณฑ์ที่ผู้แนะนำใช้บริการอยู่กับธนาคารพร้อมกับเอกสารการสมัครของผู้ถูกแนะนำทุกราย เพื่อยืนยันสิทธิ์ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติและมีการจดจำนอง
  4. ผู้แนะนำสามารถแนะนำได้โดยไม่จำกัดจำนวนและจะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลตามจำนวนที่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติและตามวงเงินจดจำนอง (ที่กำหนดตามตาราง)
  5. ทางธนาคารฯ จะทำการสรุปจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและจดจำนองและจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลตามจำนวนที่ได้รับให้กับผู้แนะนำภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารในระบบของธนาคารฯ
  6. กรณมีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย ต่อผู้ถูกแนะนำรายเดียว ธนาคารฯ จะถือเอาผู้แนะนำที่ส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามที่แนบมากับเอกสารการขอสินเชื่อที่นำส่งให้กับธนาคารฯเป็นรายแรกเป็นผู้มีสิทธิ โดยจะตรวจสอบจากวันที่สมัครสินเชื่อบ้านธนชาตเป็นหลัก
  7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บัตรกำนัลเซ็นทรัล ในกรณีที่ผู้แนะนำไม่ส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิ
  8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำ ธนาคารฯจะแจ้งให้ผู้แนะนำทราบเพียงจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและมีการจดจำนองเท่านั้น
  9. กรณีผู้แนะนำต้องการสอบถามสถานะการพิจารณาผู้แนะนำต้องติดต่อสอบถามจากสาขาของธนาคารธนชาตที่ทำการสมัครเท่านั้น
  10. ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต Happy PA ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสัญญาสินเชื่อบ้านธนชาตในทุกกรณี
  11. บัตรกำนัลไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดทอนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์อื่นได้
  12. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  13. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานสาขาธนาคารธนชาตไม่สามารถเข้าร่วมรายการ Member Get Member
  14. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  15. ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สุด

  เงื่อนไขประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ Happy PA
  1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการแนะนำจากโปรแกรม Member Get Member ที่สมัครและได้รับการอนุมัติและจดจำนองระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 59 เท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้ อายุระหว่าง 15 - 60 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ และไม่คุ้มครองอาชีพ ดังต่อไปนี้ : คนงานก่อสร้าง/มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / พนักงานส่งเอกสาร / ลูกเรือประมง /กู้ภัย / ยาม / ขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ / นักกีฬาผาดโผน / นักกีฬาอาชีพ / หัวคะแนน / นักการเมือง และอาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
  2. กรณีลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิ์ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัยหรือทางด้านอาชีพทางลูกค้าสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และต้องเป็นไงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
  3. สิทธิพิเศษประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ Happy PA วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท อยู่ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรมธ์ ทางธนาคารฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบต่อความคุ้มครองดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 โทร.02-308-9300 โทรสาร 02-308-933
  สอบถามรายละเอียเพิ่มเติม โทร. 1770 หรือ www.thanachartbank.co.th

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์