• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธ.กรุงศรีฯ แจกฟรี! กระเป๋าเป้ล้อลาก เมื่อขอสินเชื่อออนไลน์และรับเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝาก

  2 ส.ค. 59 3,482
  สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธ.กรุงศรีฯ แจกฟรี! กระเป๋าเป้ล้อลากเมื่อขอสินเชื่อออนไลน์และรับเงินผ่านบัญชี
  สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง พร้อมให้คุณรับฟรี! กระเป๋าเป้ล้อลาก เมื่อขอสินเชื่อโดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
  • สำหรับเจ้าของกิจการแฟรนไซส์ร้านค้าสะดวกซื้อ 7.99% ต่อปี 3 เดือนแรก*
  • สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก*
  • สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก*

  ระยะเวลาโปรโมชั่น
  • สมัครสินเชื่อ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 59
  • ได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 30 พ.ย. 59
  เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ย
  • อัตราดอกเบี้ย 7.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการแฟรนไชส์ร้านค้าสะดวกซื้อ อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับผู้มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป อายุงานมากกว่า 2 ปี โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ของธนาคาร
  เงื่อนไขการรับของกำนัล
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อโดยวิธีการกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com และสมัครสินเชื่อผ่านพนักงานขายทางโทรศัพท์ของธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 59 และสินเชื่อได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 พ.ย. 59
  • สำหรับท่านที่รับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการนับจากวันที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือ www.krungsri.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์