• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ยิ้มหน้าบานตลอด 3 ปีแรก กับดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี เมื่อกู้ซื้อบ้านกับ ทีเอ็มบี

  8 พ.ย. 59 2,719
  ยิ้มหน้าบานตลอด 3 ปีแรก กับดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี เมื่อกู้ซื้อบ้านกับ ทีเอ็มบี
  กู้บ้านไม่ใช่เรื่องเล่นๆ อย่าใจร้อน! คนส่วนใหญ่เมื่อได้บ้านที่ถูกใจแล้ว มักจะใจร้อน! เช่น ยื่นกู้เฉพาะธนาคารที่ใช้อยู่ หรือธนาคารที่โครงการแนะนำ คุณแน่ใจได้ยังไงว่าธนาคารนั้นจะให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด ทั้งในเรื่อง ดอกเบี้ย โดยเฉพาะช่วง 3 ปีแรก ค่าธรรมเนียม และสิทธิพิเศษอื่นๆ ควรยื่นและเปรียบเทียบข้อเสนออย่างน้อย 3 - 4 ธนาคาร ดังนั้น เมื่อคิดจะกู้บ้าน ห้าม! ใจร้อน
  ข้อเสนอของเรา กู้บ้านที่ TMB ดอกเบี้ยต่ำ ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่่
  คุณจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตลอดอายุสัญญา
  • ฟรี ประกันอัคคีภัย  : TMB จ่ายให้ มูลค่าเบี้ยประกันประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท
  • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง  : TMB จ่ายให้ 1% ของเงินกู้ สูงสุดถึง 200,000 บาท (ยกเว้นกรณีกู้ซื้อบ้านจากโครงการทั่วไป หรือบ้านมือสอง)
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท  : ค่าประเมินหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง
  กรณีเลือกกู้บ้านกับ TMB โดยไม่สมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติจาก TMB โดยยังได้รับสิทธิพิเศษ
  • ฟรี ประกันอัคคีภัย  :  TMB จ่ายให้ มูลค่าเบี้ยประกันประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท  :  ค่าประเมินหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง
  วงเงินอนุมัติ
  วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
  กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด
  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
  กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • การแจ้งผลอนุมัติ ธนาคารจะติดต่อกลับคุณภายใน 7 วันทำการ กรณีเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน
  อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
  อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อบ้านจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด   
  ระยะเวลา  กู้บ้านพร้อมสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท  กู้บ้านเพียงอย่างเดียว หรือสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท 
  ปีที่ 1 - 3  คงที่ 3.75% ต่อปี  คงที่ 4.25% ต่อปี 
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป  MRR - 2.275% ต่อปี  MRR - 2.025% ต่อปี 
  EIR  4.91%  5.24% 
  อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป   
  ระยะเวลา  กู้บ้านพร้อมสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท  กู้บ้านเพียงอย่างเดียว หรือสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท 
  ปีที่ 1 - 3  คงที่ 4.75% ต่อปี  คงที่ 5.25% ต่อปี 
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป  MRR - 2.275% ต่อปี  MRR - 2.025% ต่อปี 
  EIR  5.25%  5.59% 
  อัตราดอกเบี้ยกรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง   
  ระยะเวลา  กู้บ้านพร้อมสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท  กู้บ้านเพียงอย่างเดียว หรือสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท 
  ปีที่ 1 - 3  คงที่ 5.75% ต่อปี  คงที่ 6.25% ต่อปี 
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป  MRR - 2.275% ต่อปี  MRR - 1.775% ต่อปี 
  EIR  5.58%  6.08% 
  *ลูกค้าชำระค่าจดทะเบียนจำนองตามปกติ
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate : EIR) เป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณเท่านั้น โดยคำนวณจากเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี / MRR = 7.775% ต่อปี ณ วันที่ 7 เม.ย. 59
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์