• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • พิเศษ!! รับค่าแนะนำสูงสุด 1,000 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนขอสินเชื่อกับเงินติดล้อ

  10 มิ.ย. 59 4,297
  พิเศษ!! รับค่าแนะนำสูงสุด 1,000 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนขอสินเชื่อกับเงินติดล้อ
  พิเศษ!! สำหรับลูกค้าเงินติดล้อ และผู้ค้ำประกันเท่านั้น รับค่าแนะนำต่อคันสูงสุด 1,000 บาท
  เมื่อแนะนำเพื่อนขอสินเชื่อจำนำทะเบียน
  และมียอดจัดตั้งแต่ (บาท)
  รถเก๋ง, รถกระบะ, รถบรรทุก
  รับค่าแนะนำ (บาท)
  50,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท
  20,000 - 49,999 บาท 500 บาท
  **สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ รับค่าแนะนำ 200 บาทต่อคัน
  ขั้นตอนการรับค่าแนะนำ (ยื่นเอกสารที่สาขาเงินติดล้อ)
  1. เลือกวิธีการรับค่าแนะนำ และเอกสารที่ต้องเตรียม
  • รับเงินสด แค่ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้แนะนำเท่านั้น
  • รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร เตรียมเพียงสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้แนะนำ
  2. ระยะเวลาในการรับค่าแนะนำ หลังจากที่ผู้กู้ใหม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อย
  • รับเงินสด ได้ทันทีที่สาขาที่ผู้กู้ใหม่สมัครสินเชื่อ
  • รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 2 วัน
  หมายเหตุ
  • ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเฉพาะการแนะนำผู้กู้ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้แนะนำที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องเคยเป็นหรือยังคงสถานภาพเป็นลูกค้าเงินติดล้อ หรือเคยเป็น หรือยังคงเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ของบริษัทฯ เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำเฉพาะผู้แนะนำที่กรอกและให้ข้อมูลในใบสมัครรายการเพื่อนแนะนำเพื่อครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้แนะนำรับเงินสด เฉพาะกรณี ผู้กู้ใหม่ขอสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
  • กรณีที่ผู้กู้ใหม่ของท่านซ้ำกับผู้แนะนำอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลก่อน โดยจะถือวันที่ได้รับใบสมัครเป็นเกณฑ์
  • ผู้กู้ใหม่จะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าเงินติดล้อและต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนำ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยชื่อและสถานภาพการอนุมัติของผู้กู้ใหม่ในรายการนี้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงาน ตัวการตัวแทน หรือนายหน้าระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมรายการ
  • เงินค่าแนะนำที่ได้รับจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายค่าแนะนำในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าท่านได้รับข้อมูลของผู้กู้ใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือหากตรวจพบว่าการแนะนำของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าแนะนำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • พนักงานของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ เฉพาะท่านที่ยื่นขอสินเชื่อ และได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาโครงการและอยู่ภายใต้เงื่อนไข
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-088-0880 หรือ www.ngerntidlor.com

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์