• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • พร้อม...เมื่อค่าใช้จ่ายมาถึง กับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล จาก ธ.กรุงศรีอยุธยา

  24 ก.พ. 59 2,302
  พร้อม...เมื่อค่าใช้จ่ายมาถึง กับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล จาก ธ.กรุงศรีอยุธยา
  สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล พร้อม...เมื่อค่าใช้จ่ายมาถึง เพียงขอสินเชื่อโดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com 
  สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • รับดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก
  สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  • รับดอกเบี้ยต่ำสุด 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก
  เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ย
  • อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับผู้มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป อายุงานมากกว่า 2 ปี โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  เงื่อนไขการรับของกำนัล
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อโดยวิธีการกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com และสมัครสินเชื่อผ่านพนักงานขายทางโทรศัพท์ของธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 59 - 30 เม.ย. 59 และสินเชื่อได้รับอนุมัติภายในวันที่  31 พ.ค. 59
  • สำหรับ 750 ท่านแรกที่รับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ธนาคารจะส่งรหัส E-Ticket ผ่าน SMS ให้ลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารภายใน 60 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ลูกค้าจะต้องแสดงรหัส E-Ticket เพื่อแลกบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ ณ จุดจำหน่ายบัตรของโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ภายใน วันที่ 30 ส.ค. 59 SMS
  • 1 รหัส E-Ticket ต่อ 1 ที่นั่ง
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชมภาพยนตร์ เป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1572 หรือ www.krungsri.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์