• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ดอกเบี้ยบ้านอัตราพิเศษ จากสินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน

  16 มิ.ย. 59 1,678
  ดอกเบี้ยบ้านอัตราพิเศษ จากสินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน
  สินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 และต้องจดจำนองกับธนาคารภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
  1. อัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน
  แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 9 เดือน
  ระยะเวลา ประกัน MRTA ไม่ประกัน MRTA
  เดือนที่ 1-9 2.25% 2.55%
   เดือนที่ 10-12 MLR - 1.55% MLR - 1.30%
  หลังจากนั้น MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
   ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.57%  ต่อปี 5.61% ต่อปี
  แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
  ระยะเวลา ประกัน MRTA ไม่ประกัน MRTA
  ปีที่ 1  3.40%  3.60%
  หลังจากนั้น MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
   MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา  5.61% ต่อปี  5.64% ต่อปี
  แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
  ระยะเวลา ประกัน MRTA ไม่ประกัน MRTA
  ปีที่ 1-2 4.83% 4.93%
   หลังจากนั้น MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.67% ต่อปี 5.70% ต่อปี
  แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
  ระยะเวลา ประกัน MRTA ไม่ประกัน MRTA
  ปีที่ 1 3.65% 3.85%
  ปีที่ 2 6.00% 6.00%
  หลังจากนั้น MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.65% ต่อปี 5.68% ต่อปี
  แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปี
  ระยะเวลา ประกัน MRTA ไม่ประกัน MRTA
  ปีที่ 1-3 MLR - 2.40% MLR - 2.30%
  หลังจากนั้น MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.54% ต่อปี 5.58% ต่อปี
  หมายเหตุ :
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีสมัครทำ MRTA ต้องทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มสัญญา หรือขั้นต่ำ 15 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MLR = 7.15% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
  2. NEW house สำหรับโครงการหมู่บ้านทั่วไป / ลูกค้าซื้อบ้านมือสอง / ลูกค้าเพื่อก่อสร้างบ้าน (Construction Loan)
  แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 9 เดือน
  ระยะเวลา ประกัน MRTA ไม่ประกัน MRTA
  เดือนที่ 1-9 4.25% 4.55%
   เดือนที่ 10-12 MLR - 1.55% MLR - 1.25%
  หลังจากนั้น MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.79% ต่อปี 5.84% ต่อปี
  แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
  ระยะเวลา ประกัน MRTA ไม่ประกัน MRTA
  ปีที่ 1 4.90% 5.15%
  หลังจากนั้น MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.88% ต่อปี 5.92% ต่อปี
  แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
  ระยะเวลา ประกัน MRTA ไม่ประกัน MRTA
   ปีที่ 1-2 5.58% 5.68%
  หลังจากนั้น MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.84% ต่อปี 5.87% ต่อปี
  แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
  ระยะเวลา ประกัน MRTA ไม่ประกัน MRTA
  ปีที่ 1 4.95% 5.20%
  ปีที่ 2 6.15% 6.15%
  หลังจากนั้น MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.89% ต่อปี 5.90% ต่อปี
  แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปี
  ระยะเวลา ประกัน MRTA ไม่ประกัน MRTA
  ปีที่ 1-3 MLR - 1.88% MLR - 1.78%
  หลังจากนั้น MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  MLR - 1.25%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.75% ต่อปี 5.79% ต่อปี
  หมายเหตุ :
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีสมัครทำ MRTA ต้องทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มสัญญา หรือขั้นต่ำ 15 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MLR = 7.15% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2620-2020 หรือ www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์