• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ธนาคารกรุงไทยให้บริการรับคำขอตรวจข้อมูลเครดิตบูโรผ่านทุกช่องทาง

  19 ก.ย. 56 1,692
  ธนาคารกรุงไทยให้บริการรับคำขอตรวจข้อมูลเครดิตบูโรผ่านทุกช่องทาง
  ธนาคารกรุงไทยให้บริการรับคำขอตรวจเครดิตบูโร พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียม การขอตรวจสอบข้อมูลครบทุกช่องทางเป็นธนาคารแรก โดยล่าสุดได้ขยายช่องทางให้บริการผ่าน Internet เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าและประชาชน นอกเหนือจากการใช้บริการที่สาขา และเครื่อง ATM
  นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมแถลงข่าว ความร่วมมือการให้บริการรับคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่าน Internet Banking ที่ธนาคารกรุงไทย  อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556  โดยธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแห่งแรกที่ให้บริการรับคำขอตรวจข้อมูลเครดิตบูโรครบทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์สาขากว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศ เครื่อง ATM กว่า 10,000 เครื่อง รวมทั้ง Internet Banking เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไป 
  นายวรภัค ธันยาวงษ์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้ขยายช่องทางการให้บริการรับคำขอตรวจเครดิตบูโรและชำระค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบข้อมูลผ่าน Internet Banking เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรด้วยตนเอง ซึ่งสามารถยื่นขอข้อมูลและชำระค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตในคราวเดียวกัน โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์มคำขอ นอกจากนี้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้รับประกันคุณภาพการให้บริการ โดยลูกค้าจะได้รับข้อมูลเครดิตบูโรของตนเองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วัน
  สำหรับการยื่นคำขอที่สาขา ลูกค้าสามารถเลือกรับข้อมูลเครดิตได้ถึง 4 แบบ โดยยื่นความจำนงเพียงครั้งเดียว คือแบบปีละ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 150 บาท ปีละ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม  250 บาท  ปีละ 4 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 400 บาท และแบบปีละ  6 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 550 บาท ผมอยากให้ทุกท่านตรวจสอบสุขภาพทางการเงินเหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อจะได้รู้ฐานะทางการเงินและประวัติทางการเงินของตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเงินส่วนตัว โดยเฉพาะเรื่องการยื่นขอสินเชื่อ  นายวรภัค ธันยาวงษ์ กล่าวในตอนท้าย
  นายสุรพล โอภาสเสถียร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เครดิตบูโรขอเชิญชวนประชาชนตรวจสุขภาพเครดิต (ตรวจเครดิตบูโร) ของตนเอง ตามการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม "ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัยเมื่อมีหนี้" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงินพร้อมมีวินัยในการรักษาเครดิตของตนเอง โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะก่อนการกู้เงิน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตที่อยู่ในรายงานเครดิตบูโรได้ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าธนาคารกรุงไทยเล็งเห็นความสำคัญของการรณรงค์ให้ประชาชนตรวจเครดิตบูโร ซึ่งถือว่าเป็นธนาคารแห่งแรกที่ให้บริการรับคำขอตรวจเครดิตบูโรครบทุกช่องทาง
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1551

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์