• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ถอนเงินสดด้วยบัตรUmay+ ที่ ATM ธ.กรุงเทพ ลุ้นรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท

  28 ส.ค. 56 5,834
  ถอนเงินสดด้วยบัตรUmay+ ที่ ATM ธ.กรุงเทพ ลุ้นรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท
  ถอนเงินสดด้วยบัตรยูเมะ พลัส สะดวกมาก ที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงเทพ กว่า 8,200 เครื่องทั่วไทย ยิ่งถอน ยิ่งได้สิทธิลุ้นรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท จำนวน 3,000 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท
  ระยะเวลาโปรโมชั่น:  1 ส.ค.- 31 ต.ค.56
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับการถอนเงินสดที่เครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพ ด้วยบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส และ ยูเมะ พลัส พรีเมียร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2556 เท่านั้น
  2. รับสิทธิชิงรางวัล 1 สิทธิต่อ 1 ครั้งที่ถอนเงินสด โดยธนาคารจะคำนวณสิทธิในการชิงรางวัลโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
  3. ธนาคารจะจับรางวัลในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสำนักงานใหญ่สีลม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และประกาศผลทาง www.umayplus.com ,www.umaypluspremier.com และ www.bangkokbank.com ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556
  4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจาก บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และสามารถดูรายละเอียดที่ได้ www.umayplus.com www.umaypluspremier.com และ www.bangkokbank.com
  5. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อกลับมาที่บัวหลวงโฟน โทร (66) 0-2645-5678 เพื่อยืนยันตัวตน และแจ้งข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรางวัลโครงการ มิฉะนั้นถือว่าผู้โชคดียินยอมสละสิทธิในการรับรางวัล
  6. ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ภายใน 90 วันหลังจากที่ได้รับแจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง
  7. ของรางวัลบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 3,000 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท ทั้งนี้ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
  8. ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  9. ธนาคารสงวนสิทธิในการจับรางวัลสำรองสำหรับในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
  10. ธนาคารสงวนสิทธิในการบันทึกภาพ และ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิขาดของธนาคาร ในการนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน ตามที่ทางธนาคารเห็นสมควร
  11. ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกาหรือของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย การจับรางวัล เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้
  13. คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นสิทธิขาดและเป็นที่สุด
  14. พนักงานและครอบครัวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทตัวแทนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  15. ใบอนุญาตการจับรางวัลเลขที่ 5072/2556 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ อีซี่บาย โทร. 02-695-0000 หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์