• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • อิออนมอบส่วนลดทันที 3,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระสินค้าที่โฮมโปร

  25 ก.ค. 56 36,296
  อิออนมอบส่วนลดทันที 3,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระสินค้าในโฮมโปร

  อิออนจัดโปรโมชั่น มอบส่วนลดทันทีสูงสุด 3,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระสินค้าที่โฮมโปร ภายในวันที่ 18 ก.ค. - 25 ก.ย. 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  โปรโมชั่นพิเศษ
  1. รับ 0% ต่อเดือน นาน 15 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) หรือ อัตราพิเศษ 0.89% ต่อเดือน
  2. รับส่วนลดทันทีสูงสุด 3,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนสินค้ากับอิออน ตามมูลค่าที่กำหนด ดังนี้
  • ยอดสินเชื่อ 15,000 - 29,999 บาท รับส่วนลดทันที 200 บาท
  • ยอดสินเชื่อ 30,000 - 39,999 บาท รับส่วนลดทันที 600 บาท
  • ยอดสินเชื่อ 40,000 - 49,999 บาท รับส่วนลดทันที 1,000* บาท
  • ยอดสินเชื่อ 50,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 3,000* บาท
  (*เมื่อผ่อนตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป)
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ก.ค. - 25 ก.ย. 2556
  • เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปเพื่อผ่อนชำระค่าสินค้าในโฮมโปรต่อ 1 สัญญา จะได้รับสิทธิ์ชำระดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน นาน 15 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) หรืออัตราพิเศษ 0.89% ต่อเดือน ทุกรุ่น ทุกรายการ ตามเงื่อนไขบริษัท
  • เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อผ่อนชำระค่าสินค้าในโฮมโปร และมียอดอนุมัติสินเชื่อขั้นต่ำตามที่อิออนกำหนดต่อ 1 สัญญา ลูกค้าจะได้รับส่วนลด ซึ่งมีมูลค่าตามที่ระบุข้างต้น
  • ยอดสินเชื่อหลังจากหักส่วนลดดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องมียอดตั้งแต่ 14,800 บาทขึ้นไป
  • สำหรับยอดสินเชื่อตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไปลูกค้าจะต้องผ่อนสินค้าตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไปจึงจะได้รับส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนดข้างต้น
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดจากทางลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสัญญา
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของอิออนถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์