รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ฟรี! Dottie Duo Basket เมื่อลงทุนในกองทุนเปิด RMF/LTF กับ บลจ.บัวหลวง

ข่าว 29 ส.ค. 59 2,429
ฟรี! Dottie Duo Basket เมื่อลงทุนในกองทุนเปิด RMF/LTF กับ บลจ.บัวหลวง


หลากหลายทางเลือก จากกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF
นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวง ระดับความเสี่ยง*
ตลาดเงิน
 • มันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
2
ตราสารหนี้
 • ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
4
ผสม 
 • หุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
5
หุ้น
 • ปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • สิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • หุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • หุ้นระยะยาว 75/25
 • หุ้นระยะยาว
6
หมวดอุตสาหกรรม
 • โกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
7
ทองคำ
 • โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
8
*ระดับความเสี่ยงจัดทำขึ้นตาม Risk Spectrum ของกองทุน ซึ่งแบ่งประเภทตามตราสารที่ลงทุน โดยพิจารณาจากความเสี่ยงด้าน Credit Risk เพียงอย่างเดียว (โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนนั้นๆ)
เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 • ผู้ลงทุนสามารถรวมยอดลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF เข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิรับของสมนาคุณ 1 ชุดเท่านั้น (1 ชุดมี 2 ชิ้น)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิต และจัดส่งของสมนาคุณ
 • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือ บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ถือเป็นช่องทางบริการเดียวกัน
 • เงื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
หมายเหตุ:
 • กรณีผู้ลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ด้วยบัตรเครดิต ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต
 • บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สามารถใช้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ประเภทกองทุน/ปี/ราย โดยเจ้าของบัตรและชื่อบัญชีกองทุนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ
คำเตือน:
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1333 หรือ www.bangkokbank.com
แท็กที่เกี่ยวข้อง บลจ.บัวหลวง ltf rmf กองทุนเปิด ลงทุน บลจ.บัวหลวง ltf rmf กองทุนเปิด ลงทุน บลจ.บัวหลวง ltf rmf กองทุนเปิด ลงทุน

ข่าวและอีเว้นท์เศรษฐกิจล่าสุด
SC Asset คว้าโอกาสจาก Cryptocurrency จับมือ Zipmex แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซื้อบ้าน คอนโดผ่าน 5 สกุลเงินดิจิทัล
บัวหลวงเวนเจอร์ส จับมือ กรุงศรี ฟินโนเวต ลงทุนฟินเทคฝีมือคนไทย ปิดดีลระดมทุนรอบ Series A หนุนแพลตฟอร์ม "PEAK"
"กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์" ชูประกันอะไหล่ "กรุงศรี ออโต้ โพรเทค" รุกเซ็กเมนต์ บิ๊ก ไบค์ เสริมแกร่งสู่แบรนด์โบรคเกอร์ประกันภัยยานยนต์ครบวงจร
กสิกรไทยชี้จุดเปลี่ยนเกมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย จาก 4 ประสาน เฮลธ์เทค การแพทย์จีโนมิกส์ นโยบายรัฐ และการลงทุนเอกชน ส่งไทยเป็น Medical Hub ยั่งยืน