• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • หน้าฝนนี้มาช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้ากับบัตร KTC ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนคุ้ม

  8 มิ.ย. 64 118
  หน้าฝนนี้มาช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้ากับบัตร KTC ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนคุ้ม
  หน้าฝนนี้ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้ากับ บัตรเครดิต KTC รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 24 เดือน พร้อมเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม
  >>คุ้มที่ 1 : รับเครดิตเงินสูงสุด 32,000 บาทต่อบัตร ตลอดรายการ เมื่อมียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป ครบตามที่กำหนดและลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
  *ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
  **สำหรับร้านค้า Power Buy / Power Mall ต้องมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับการผ่อนชำระที่ Power Buy / Power Mall
  >> คุ้มที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากแบรนด์สูงสุด 10% เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ เมื่อผ่อนชำระสินค้าตามที่แบรนด์กำหนด
  >> คุ้มที่ 3 : แลกรับเครดิตเงินคืนหรือส่วนลดตามกำหนด
  3.1 สำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ร่วมรายการ (ยกเว้นร้านค้า Power Buy และ Power Mall) แลกรับเครดิตเงินคืน 12% จากคะแนนที่แลก เมื่อชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน  (คะแนนสูงสุดที่ใช้แลกต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป)
  3.2 สำหรับร้านค้า Power Buy แลกรับส่วนลดสูงสุด 15% ทั้งชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระ เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป (คะแนนสูงสุดที่ใช้แลกต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป)
  • แลกรับส่วนลด 12% จากคะแนนที่แลก ในวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
  • แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% จากคะแนนที่แลก ในวันศุกร์ - วันอาทิตย์
   หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน สำหรับทุกรายการผ่อนชำระที่ Power Buy
  *ช้อปที่หน้าร้านทุกสาขา ทำรายการแลกคะแนน ณ จุดขาย
  **สำหรับรายการช้อปออนไลน์ที่ www.powerbuy.co.th ต้องลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ภายในวันที่ทำรายการ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่ https://www.ktc.co.th/promotion/online/home/powerbuy
  3.3 สำหรับร้านค้า Power Mall แลกรับส่วนลดสูงสุด 15% ทั้งชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระ เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป (คะแนนสูงสุดที่ใช้แลกต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป)
  • แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% จากคะแนนที่แลก (วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี)
  • แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% จากคะแนนที่แลก (วันศุกร์ - วันอาทิตย์)
   หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน สำหรับทุกรายการผ่อนชำระที่ Power Mall
  *ทำรายการแลกคะแนน ณ จุดขาย
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ส.ค. 64
  ลงทะเบียน 1 ครั้ง/เซลส์สลิป ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย หากไม่ต้องการแลกคะแนน ให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0 สำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่ Power Buy และ Power Mall ให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0 (หากต้องการแลกคะแนน สามารถ ทำรายการได้ ณ จุดขาย หรือที่ https://www.ktc.co.th/promotion/online/home/powerbuy เมื่อช้อปออนไลน์ที่ www.powerbuy.co.th)
  ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือส่ง SMS : พิมพ์ RN วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
  6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์