• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี วันนี้! รับกระเป๋าเป้ DANIEL HECHTER มูลค่า 2,390 บาท

  1 มิ.ย. 64 1,368
  สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี วันนี้! รับกระเป๋าเป้ DANIEL HECHTER มูลค่า 2,390 บาท
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัคร บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม รับกระเป๋าเป้ DANIEL HECHTER มูลค่า 2,390 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 8,000 บาทขึ้นไป และลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
  ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรไม่นับรวมการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท, ยอดกดเงินสดหรือยอดบริการเงินด่วนสั่งได้ (Krungsri Call For Cash) และค่าเบี้ยประกันทุกประเภท
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี
  กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ 
  • มีรายได้ประจำ 15,000 บาทต่อเดือน
  • อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์
  • มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
  กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของธุรกิจ 
  • มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีธนาคารขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยเดือนละ 231,000 บาทขึ้นไป
  • อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์
  • บัญชีธนาคารเปิดมานานกว่า 1 ปี
  • มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
  • จดทะเบียนการค้า/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
  เงื่อนไข (สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่สมัครผ่าน www.krungsricard.com  MSC 433 เท่านั้น)
  1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในกรณีที่บัญชีของสมาชิกบัตรไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาติดต่อกัน ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
  2. เฉพาะสมาชิกบัตรหลักใหม่ที่ได้รับการอนุมัติบัตรตั้งแต่ 1 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64และลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE เท่านั้น โดยท่านสมาชิกจะได้รับของสมนาคุณเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรหลักครบ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ  ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรไม่นับรวมการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท ,ยอดกดเงินสดหรือยอดบริการเงินด่วนสั่งได้ (Krungsri Call For Cash) และค่าเบี้ยประกันทุกประเภท
  3. สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 ใบ/1 หมายเลขบัญชีบัตรหลัก
  4. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้, บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายหรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 90 วัน หลังจากมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลบัตรเครดิตเพิ่มเติม โทร. 02-646-3555 หรือ www.krungsricard.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์