• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • Summer Bonus ช้อปปิ้งและเบิกถอนเงินสด ด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท

  30 เม.ย. 64 82
  Summer Bonus ช้อปปิ้งและเบิกถอนเงินสด ด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท
  SUMMER BONUS WITH AEON ROYAL ORCHID PLUS
  • ระยะเวลา : 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด และบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม
  • สถานที่ : ทุกร้านค้าทั่วโลก และเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากตู้ ATM ทุกตู้ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ Visa, Mastercard,Plus, Cirrus หรือ JCB
  รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 35,000 บาท*
  เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสม ณ ร้านค้าทั่วโลก และมียอดการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าสะสม ผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด และบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  หมายเหตุ : โปรดลงทะเบียนร่วมรายการทาง
  (1) SMS โดยพิมพ์ SBR ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, datc หรือ TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
  (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่เสียค่าบริการ) หรือ
  (3) www.aeon.co.th (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่าย และยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าสะสม ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 - 31 พ.ค. 64 (61 วัน) เท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าทั่วโลก และยอดการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าสะสมผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท/บัญชีหลัก/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัตรหลัก) ดังนี้
   - เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท และจะต้องมียอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าสะสมขั้นต่ำ 5,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
   - เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 100,000 - 499,999 บาท และจะต้องมียอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าสะสมขั้นต่ำ 10,000 บาท  รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
   - เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 500,000 - 999,999 บาท และจะต้องมียอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าสะสมขั้นต่ำ 50,000 บาท  รับเครดิตเงินคืน 8,000 บาท
   - เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 1,000,000 - 1,999,999  บาท และจะต้องมียอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าสะสมขั้นต่ำ 100,000 บาท  รับเครดิตเงินคืน 17,000 บาท
   - เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป และจะต้องมียอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าสะสมขั้นต่ำ 200,000 บาท  รับเครดิตเงินคืน 35,000 บาท
   (รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 35,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
   (1) SMS โดยพิมพ์ SBR ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
   (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่เสียค่าบริการ) หรือ
   (3) www.aeon.co.th (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับการลงทะเบียนจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) บัตรที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน หรือโอนยอดใช้จ่ายเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทได้ โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
  • บริษัทจะคำนวณสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน จากยอดใช้จ่ายสะสมและการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากทุกช่องทางการบริการ คือ ตู้ ATM ทุกตู้ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์  Visa, MasterCard, Plus, Cirrus หรือ JCB ผ่านบัญชีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ทั้งนี้การคำนวณสิทธิในการได้รับเครดิตเงินคืนจะไม่รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทประกันภัย/ชีวิต (MCC Code 5960, 6300, 9223), สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน/กองทุนรวมทุกรายการ (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
  • บริษัทจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือได้รับเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  • การรับเครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด สิทธิ์ หรือบริการอื่นได้
  • บริษัทสงวนสิทธิ์งดให้เครดิตเงินคืน ในรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้า ในกรณีที่ :
   - ลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก "COVID-19" ในมาตรการการพักชำระหนี้ และมาตรการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%
   - ลูกค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก “COVID-19” ภายหลังที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
  • ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัท ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทผ่านทาง www.aeon.co.th
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์