• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วันนี้! รับความสุข 2 ต่อ

  7 เม.ย. 64 69
  สมัครบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วันนี้! รับความสุข 2 ต่อ
  สมัคร บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วันนี้ รับความสุข 2 ต่อ !!
  สุขที่ 1 : รับคะแนนสะสม x20 เมื่อมียอดใช้จ่ายครั้งแรกตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปเซลส์สลิป
  สุขที่ 2 : รับกระเป๋าล้อลาก Santa Barbara เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  พิเศษสุด !! เมื่อสมัครบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ รับบัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 25,000 บาท
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 64
  เงื่อนไข
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริมใหม่ภายในวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564 และเปิดใช้งานบัตรภายในวันที่ 15 ก.ค. 2564 เท่านั้น
  2. รายการส่งสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) หรือยกเลิกแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  3. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ทุกประเภท จะได้รับคะแนนสะสม x 20 เท่าเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรกตั้งแต่ 1,000 บาท/เซลส์สลิป ภายใน 30 วันหลังเปิดใช้งานบัตร (จำกัดคะแนนสะสม 100,000 คะแนน/หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
  4. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ทุกประเภท จะได้รับกระเป๋าเดินทาง Santa Barbara ขนาด 24 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังเปิดใช้งานบัตร (จำกัด 1 ใบ/หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
  5. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ เท่านั้น รับเพิ่มบัตรกำนัลสถานีเติมน้ำมันปตท.มูลค่า 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ภายใน30วันนับจากวันเปิดใช้งานบัตร
  6. ธนาคารจะทำการแจ้งคะแนนสะสมเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในใบแจ้งยอดบัญชีเครดิตภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายครบตามกำหนด
  7. ธนาคารจะทำการจัดส่งกระเป๋าเดินทางให้ลูกค้าตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีเครดิตภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายครบตามกำหนด
  8. ธนาคารจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลสถานีเติมน้ำมันปตท.มูลค่า 1,000 บาทตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีเครดิตภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายครบตามกำหนด
  9. ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายและของรางวัลของบัตรเสริมแยกจากบัตรหลัก
  10. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับของรางวัลจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใด ๆ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบของรางวัล
  11. สิทธิ์ในการได้รับรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  12. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณไม่รวมยอดกดเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการโอนเงินเข้าบัญชี และยอดซื้อกองทุน LTF/RMF ทุกประเภท
  13. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ICBC (Thai) Call Center 02-629-5588

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์