• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • E-Wallet ผูกแล้วจ่าย ง่ายและคุ้ม กับบัตรเครดิต กรุงศรี รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,890 บาท*

  29 มี.ค. 64 561
  E-Wallet ผูกแล้วจ่าย ง่ายและคุ้ม กับบัตรเครดิต กรุงศรี รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,890 บาท*
  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ผูกแล้วจ่าย ง่ายและคุ้ม  รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,890 บาท*,** ตลอดรายการ
  คุ้ม 1 : รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 720 บาท* ไม่ต้องใช้พอยต์แลก
  • เพียงสะสมยอดใช้จ่ายสินค้าและชำระบิลครบทุก 800 บาท(ไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป)/เดือน รับเครดิตเงินคืน* 25 บาท (สูงสุด 75 บาท)
  • เพียงสะสมยอดใช้จ่ายสินค้าและชำระบิลครบ 4,500 บาท(ไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป)/เดือน รับเครดิตเงินคืน* 180  บาท
  ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านทางแอป UChoose เท่านั้น ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ (โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า "EW1")  รอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)
  *ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอป E-wallet ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 180 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
  คุ้ม 2 : ใช้พอยต์แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 1,170 บาท**
  พิเศษยอดใช้จ่ายร้าน 7-Eleven เฉพาะผ่านแอป True Money Wallet เพียงใช้จ่ายครบ 150 บาท/สลิป  + แลก 500 พอยต์ = รับเครดิตเงินคืน 65 บาท (13%)**
  ยอดใช้จ่ายอื่นๆ เพียงใช้จ่ายครบ 200 บาท/สลิป  + แลก 500 พอยต์ = รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (10%)***
  แลกพอยต์หลังใช้จ่ายภายในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ทำรายการ (ฟรีค่าบริการ) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose เท่านั้น (โดยพิมพ์คำค้นหาโปรโมชั่นว่า "RW1")
  **จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 1 ครั้ง(65 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ (นับจันทร์-อาทิตย์) โดยโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
  ***จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 1 ครั้ง(50 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ (นับจันทร์-อาทิตย์) โดยโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ  
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ -  31 พ.ค. 64
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอป UChoose ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีผ่านแอป E-Wallet ที่ร่วมรายการแบบชำระเต็มจำนวน ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB  เท่านั้น
  2. E-Wallet ที่ร่วมรายการได้แก่ Airpay, Dolfin,Rabbit LINE Pay  และ True Money Wallet
  3. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 - 31 พ.ค. 64
  4. *ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอป E-wallet ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 180 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
  5. ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้  โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบ 800-1,599 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 25 บาท ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,600-2,399 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 50 บาท  ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 2,400-4,499 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 75 บาท หรือยอดใช้จ่ายสะสมครบ 4,500 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 180 บาท 
  6. บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนในแต่ละเดือน ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
  7. **การแลกรับเครดิตเงินคืน 65 บาท  ใช้จ่ายที่ร้าน 7-Eleven ผ่านแอป True Money Wallet ครบ 150 บาทต่อสลิปและแลกคะแนนสะสม 500 คะแนน โดยสามารถแลกคะแนนสะสมโดยทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน UChoose  หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ภายในวันอาทิตย์ ที่ทำรายการสำเร็จเท่านั้น
  8. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 ครั้ง(65 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์(จันทร์-อาทิตย์) และสมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันถัดไป นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
  9. ***การแลกรับเครดิตเงินคืน 50 บาท  ใช้จ่ายที่ร้านค้าอื่นผ่านแอป E-wallet ที่ร่วมรายการ(ยกเว้นร้าน 7-Eleven ผ่านแอป True Money Wallet) ครบ 200 บาทต่อสลิปและแลกคะแนนสะสม 500 คะแนน โดยสามารถแลกคะแนนสะสมโดยทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน UChoose  หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ภายในวันอาทิตย์ ที่ทำรายการสำเร็จเท่านั้น
  10. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 ครั้ง(50 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์(จันทร์-อาทิตย์) และสมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันถัดไป นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
  11. เฉพาะคุ้ม 2 สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
  12. คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
  13. สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลัก และมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น โดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น
  14. หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
  15. คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
  16. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ยอดใช้จ่ายผ่านแอปLINE MAN ยอดใช้จ่ายผ่านของSHOPEEผ่านAIRPAY ยอดใช้จ่ายในหมวดขนส่งสาธารณะ (MCC 4111, 4112, 4131, 4784) เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส  เติมเงินEASY PASS ขนส่งนครชัยแอร์ เป็นต้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง และยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
  17. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะร้านค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  18. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
  20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
  21. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  22. บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
  23. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  24. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  สอบถามข้อมูลบัตรเครดิตเพิ่มเติม โทร. 02-646-3555 หรือ www.krungsricard.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์