• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เบิกเงินสดทันใจ ด้วยบัตรเครดิตอิออน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท

  24 มี.ค. 64 332
  เบิกเงินสดทันใจ ด้วยบัตรเครดิตอิออน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท
  AEON CASH ADVANCE BONUS 2021
  • ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2564 - 30 เมษายน 2564
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส  และบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
  • สถานที่ : ตู้ ATM ทุกตู้ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ Visa, MasterCard, Plus, Cirrus หรือ JCB, จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา(เฉพาะบัตรเครดิตอิออน ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัมและบัตรเครดิตอิออนเจซีบี)
  1. รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อสะสมยอดเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตอิออนครบทุก 30,000 บาท
  2. พิเศษ : รับเพิ่มโบนัสเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป(สูงสุด 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย)
  หมายเหตุ : โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
  (1) SMS โดยพิมพ์ CA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16  หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  (2) แอปพลิเคชัน  AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ
  (3) www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย)
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส  และบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อสะสมยอดเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตอิออนตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนดังนี้
   - ยอดเบิกถอนเงินสดสะสมครบทุก 30,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
   - พิเศษ เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท และโบนัสเครดิตเงินคืนอีก 1,000 บาท รวมเป็น 6,000 บาท (สูงสุด 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณจากอัตราสูงสุด และยอดเบิกถอนเงินสดจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัญชีบัตรหลัก)
  • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
   (1) SMS โดยพิมพ์ CA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16  หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ
   (3) www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย) โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
  • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดเงินต้นจากการเบิกถอนเงินสดคงค้างในบัญชีบัตรไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท จนถึงวันที่ 10 มิ.ย.2564
  • บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดเบิกถอนเงินสดจากทุกช่องทางการบริการ คือ ตู้ ATM ทุกตู้ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ Visa, MasterCard, Plus, Cirrus หรือ JCB ผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ไม่รวมถึงดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ, การชำระค่าสินค้าหรือบริการ และสินค้าผ่อนชำระทุกประเภท, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การใช้จ่ายหมวดประกันชีวิต (MCC Code 5960, 6300, 9223),  การซื้อหน่วยลงทุน (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), และรายการที่มีการยกเลิก
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดให้เครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้า ในกรณีที่ :
   - ลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก "COVID-19" ในมาตรการการพักชำระหนี้ และมาตรการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%
   - ลูกค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก "COVID-19" ภายหลังที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว
  • บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 120 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้องโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
  • ยอดเบิกถอนเงินสดที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้อีก
  • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะลูกค้าอิออนที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th  กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.aeon.co.th  และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน  ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์