• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

  2 มี.ค. 64 184
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ทุก ๆ 1,000 บาท/เซลส์สลิป ที่ ฟู้ดแลนด์, วิลล่า มาร์เก็ต, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮมเฟรชมาร์ท และ ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ออนไลน์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์) ทุกสาขา 
  โดยใช้คะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ทุก 1,000 คะแนน และจำกัดการแลกคะแนนสะสม 10,000 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ลูกค้า/รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ/เดือน
  ลงทะเบียนผ่าน SMS : พิมพ์ SUP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.64 - 30 มิ.ย.64
  ตัวอย่างวิธีการคำนวณการแลกรับเครดิตเงินคืน 15%
  A : ลูกค้าใช้จ่าย 1,200 บาท/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 150 บาท และหักคะแนน 1,000 คะแนน (1,000 x 15%)
  B : ลูกค้าใช้จ่าย 2,800 บาท/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 300 บาท และหักคะแนน 2,000 คะแนน (2,000 x 15%)
  C : ลูกค้าใช้จ่าย 3,900 บาท/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 450 บาท และหักคะแนน 3,000 คะแนน (3,000 x 15%)
  D : ลูกค้าใช้จ่าย 5,200 บาท/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 750 บาท และหักคะแนน 5,000 คะแนน (5,000 x 15%)
  E : ลูกค้าใช้จ่าย 9,900 บาท/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 1,350 บาท และหักคะแนน 9,000 คะแนน (9,000 x 15%)
  F : ลูกค้าใช้จ่าย 20,000 บาท/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท และหักคะแนน 10,000 คะแนน (10,000 x 15%)
  เงื่อนไขรายการ
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.64 - 30 มิ.ย.64 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
  2. แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ทุก ๆ 1,000 บาท/เซลส์สลิป ที่ ฟู้ดแลนด์, วิลล่า มาร์เก็ต, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮมเฟรชมาร์ท และ ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ออนไลน์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์) ทุกสาขา โดยใช้คะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ทุก 1,000 คะแนน และจำกัดการแลกคะแนนสะสม 10,000 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ ลูกค้า/ รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ / เดือน
  3. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ SUP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.64 - 30 มิ.ย.64 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
  4. ผู้ถือบัตรหลักต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละครั้งจนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
  5. ธนาคารจะตัดคะแนนสะสมและจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
  6. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
  7. คะแนนสะสม UOB Rewards ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้
  8. ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
  9. กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  10. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์