• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บางจาก เติม รับ เบิ้ล ง่ายกว่าเดิม รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5% โดยไม่ต้องใช้พอยต์แลก

  15 ก.พ. 64 508
  บางจาก เติม รับ เบิ้ล ง่ายกว่าเดิม รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5% โดยไม่ต้องใช้พอยต์แลก
  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5%*,**  โดยไม่ต้องใช้พอยต์แลก
  • สะสมรับคืน ง่ายกว่าเดิม
  • รับคืนเพิ่ม ไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป
  • รับคืนง่่ายได้เยอะ ไม่ต้องใช้พอยต์
  สะสมรับคุ้ม : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2%*  เพียงสะสมยอดเติมน้ำมันบางจากครบทุกๆ 1,000 บาท/เดือน (โดยไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป) รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 20 บาท
  ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ (ฟรีค่าบริการ) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose เท่านั้น ครั้งเดียวตลอดรายการ โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ
  *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 80 บาท (เทียบเท่ายอดเติมน้ำมันบางจากสูงสุด 4,000 บาท)/หมายเลขบัตรหลัก/เดือน โดยโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนในแต่ละเดือน 
  เติมเลย รับเพิ่ม : ยังคงรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%** (ไม่ต้องลงทะเบียน) เพียงเติมน้ำมันบางจากครบทุก 800 บาท/สลิป
  • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์,บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ไฟน์เนส - อินวิเทชั่น โอนลี่ รับเครดิตเงินคืน 3%
  • บัตรเครดิต กรุงศรี  ซิกเนเจอร์,บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ไฟน์เนส,บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด,บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด,บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด รับเครดิตเงินคืน 2%
  • บัตรเครดิต กรุงศรี ประเภทอื่น ๆ รับเครดิตเงินคืน 1%
  **จำกัดการคำนวณรายการเครดิตเงืนคืนสำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 4,800 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/รอบบัญชี โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ก.พ. 64 -  31 มี.ค. 64
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข :
  1. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอป UChoose ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีผ่าน สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการ ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB  เท่านั้น
  2. *การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2% สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 80 บาท ต่อหมายเลขบัตรหลักต่อเดือน (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
  3. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่ม 1 ก.พ. 64 - 31 มี.ค. 64 
  4. ยอดเติมน้ำมันแต่ละรายการสามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจาก
   - ยอดเติมน้ำมันสะสมตั้งแต่ 1,000-1,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 20 บาท
   - ยอดเติมน้ำมันสะสมตั้งแต่ 2,000-2,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 40 บาท
   - ยอดเติมน้ำมันสะสมตั้งแต่ 3,000-3,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 60 บาท และ
   - ยอดเติมน้ำมันสะสมตั้งแต่ 4,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 80 บาท
  5. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียว เท่านั้น
  6. รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนในแต่ละเดือน (กรณีบัตรเสริมรายการเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
  7. **จำกัดการคำนวณรายการเครดิตเงืนคืนสำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 4,800 บาท/1 หมายเลขบัตรหลัก/1 รอบบัญชี โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน
  8. จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด สำหรับรายการรับเครดิตเงินคืน 1% : 48 บาท สำหรับรายการรับเครดิตเงินคืน 2% : 96 บาท และสำหรับรายการรับเครดิตเงินคืน 3% : 144 บาท/1 หมายเลขบัตรหลัก/รอบบัญชี
  9. รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรหลักในรอบบัญชีที่ทำรายการ โดยจะมีการแสดงรายการไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีค่าใช้จ่ายรายเดือนของสมาชิกบัตร
  10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
  เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
  1. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้กรุงศรี พอยต์
  2. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทย ณ วันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม สถานีบริการเติมก๊าซ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
  3. เครดิตเงินคืน จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
  4. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืน จากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง ของรายการส่งเสริมการขายนี้
  7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  8. บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
  9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  10. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  สอบถามข้อมูลบัตรเครดิตเพิ่มเติม โทร. 02-646-3555 หรือ www.krungsricard.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์