• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • SCB JCB พกบัตรเดียว ใช้ทุกวัน ก็โอนิ Season 2

  15 ก.พ. 64 385
  SCB JCB พกบัตรเดียว ใช้ทุกวัน ก็โอนิ Season 2
  สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB JCB Platinum สะสมยอดช้อปออนไลน์ครบ 8,500 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 5% สูงสุด 500 บาทต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทตลอดรายการ 
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 64
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  1. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB JCB PLATINUM ("ผู้ถือบัตร") ที่มียอดชำระค่าสินค้า / บริการผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB JCB PLATINUM (?บัตรเครดิต?) แบบเต็มจำนวน ณ หมวดร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการในประเทศไทย ในระบบของ JCB สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น ได้แก่ หมวดบริการส่งอาหาร (Food Delivery) อาทิ foodpanda, GrabFood, LINE MAN, Robinhood, หมวดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) อาทิ AirPay, Dolfin, Rabbit LINE Pay, Truemoney Wallet และหมวดซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) อาทิ Big C Online, Central Online, H&M, Home Pro Online, JD Central, Lazada, Makro Click, Power Buy, Robinson, Shopee, Tops Online, Watson 

  2. ยอดที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 8,500 บาทขึ้นไป / เดือน ณ หมวดร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อรับเครดิตเงินคืน 5%

  3. สงวนสิทธิ์จำกัดยอดเครดิตเงินคืน 5% สูงสุด 500 บาท / บัตร / เดือน และรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท / บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

  4. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

  5. ยกเว้นการซื้อสินค้าแบบผ่อนรายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung, การเติมเงินกระเป๋าทรูมันนี่ วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า / ธุรกิจ และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

  6. เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

  7. ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

  9. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือ การให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามจากผู้ให้บริการโดยตรง
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิต ได้ที่ SCB CALL CENTER โทร. 02-777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์