• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฉลองตรุษผ่อนทองสุดสบาย กับบัตรเครดิต SCB ในงานมหกรรมทองที่เทสโก้ โลตัส

  1 ก.พ. 64 438
  ฉลองตรุษผ่อนทองสุดสบาย กับบัตรเครดิต SCB ในงานมหกรรมทองที่เทสโก้ โลตัส
  สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS, SCB M ทุกประเภท ("ผู้ถือบัตร")
  • รับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อซื้อทองรูปพรรณ หรือเครื่องประดับเพชร
  • แบ่งชำระ 0% เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือ
  • แบ่งจ่ายดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้า 0.5% นานสูงสุด 10 เดือน
  *เฉพาะร้านค้าทองที่มีเครื่องรูดบัตรของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือชำระเต็มจำนวนตามเงื่อนไขของร้านค้าที่ ร่วมรายการ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 25 ม.ค. 64 - 14 ก.พ. 64
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS, SCB M ทุกประเภท ("ผู้ถือบัตร") รับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อซื้อทองรูปพรรณ หรือเครื่องประดับเพชร ทั้งแบ่งชำระ 0% เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือแบ่งจ่ายดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้า 0.5% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะร้านค้าทองที่มีเครื่องรูดบัตรของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือชำระเต็มจำนวนตามเงื่อนไขของร้านค้าที่ ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564

  2. ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดที่ทำรายการสูงสุด 500,000 คะแนน

  3. แลกรับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับผู้ถือบัตรที่ประสงค์เข้าร่วมรายการ จะต้องพิมพ์ GT1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกเครดิตเงินคืนส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ตัวอย่างการลงทะเบียน เช่น GT1 234567891234 #8888

  4. กรณีลงทะเบียนโดยระบุจำนวนคะแนนเกินยอดที่ทำรายการเข้ามาจะทำการคำนวณคะแนนตามยอดที่ชำระเท่านั้น

  5. กรณีที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้ามาแต่ไม่ระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ระบบจะคำนวณคะแนนสะสม SCB Rewards ที่ 1,000 คะแนน

  6. หากยอดเครดิตเงินคืน 10% จากการแลกคะแนนสะสมเป็นเศษทศนิยม จะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม

  7. ธนาคารจะทำการตัดคะแนนสะสม SCB Rewards ที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน และคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

  8. ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสม SCB Rewards เพียงพอกับยอดคะแนนที่แจ้งแลกรับเครดิตเงินคืนไว้ ทั้งนี้ หากคะแนนสะสม SCB Rewards ของผู้ถือบัตร ณ วันที่ทำการตัดมีไม่เพียงพอให้ตัดได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่มอบเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร

  9. คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

  10. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาโปรโมชันเท่านั้น เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

  11. โปรดตรวจสอบการรับสิทธิ์ตามโปรโมชันนี้กับพนักงานห้างทองฯ ก่อนใช้บริการ

  12.  รายการ Call For Dee Jung รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

  13. การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.5% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงิน และดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที

  14. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามประกาศของธนาคารที่กำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

  15. รณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้า ผ่านทาง SCB Call Center โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนด โดยจะต้องชำระยอดแบ่งจ่ายที่คงค้างทั้งหมด

  16. ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

  17. การให้สิทธิประโยชน์ และ การรับเครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์