• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ได้เวลาปลดล็อก ออกไปใช้ชีวิต ช้อปสะสมใน 5 หมวดที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 21,000 บาท*

  8 ก.ค. 63 308
  ได้เวลาปลดล็อก ออกไปใช้ชีวิต ช้อปสะสมใน 5 หมวดที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 21,000 บาท* 
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า  ช้อปสะสมใน 5 หมวดที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 21,000 บาท* 
  • สะสมยอดใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (สูงสุด 250 บาท / หมวด / เดือน) หรือ
  • สะสมยอดใช้จ่ายครบทุก 30,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 600 บาท (สูงสุด 1,200 บาท / หมวด / เดือน)
  1. หมวดห้างสรรพสินค้า (อาทิ ห้างเซ็นทรัล, เดอะมอลล์, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, สยามพารากอน, โรบินสัน, King Power) แฟชั่น และเครื่องสำอาง (อาทิ H&M, AIIZ, Uniqlo, Cute Press, Oriental Princess) รวมถึงรายการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าโดยตรง
  2. หมวดสินค้าตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (อาทิ โฮมโปร, ไทวัสดุ, Index, SB Furniture, Mega Home, Global House, IKEA, Dohome และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น PowerBuy)) รวมถึงรายการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าโดยตรง
  3. หมวดท่องเที่ยวภายในประเทศ (จองโดยตรงกับโรงแรมและบริษัททัวร์, 5 สายการบิน : AIRASIS, BANGKOK AIRWAYS, LION AIR, NOK AIR, VIETJET AIR, เว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำ : AGODA, EXPEDIA, TRAVELOKA, Trip.com, Unithai, KLOOK, KKDAY)
  4. หมวดโรงพยาบาล และสุขภาพ (อาทิ โรงพยาบาล, คลินิกเวชกรรมความงาม, ฟิตเนส, โยคะ, สปา และโรงพยาบาลสัตว์)
  5.หมวดดูแลรถยนต์ และรถเช่า (อาทิ รูดจอง/ดาวน์รถ, ซ่อมศูนย์/อู่, เปลี่ยนยาง, เช็คสภาพและบริการรถเช่า) 
  *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท / บัญชีบัตรหลัก / หมวด / เดือน หรือไม่เกิน 3,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก / หมวด / ตลอดรายการ รวมรับเครดิตเงินคืนจาก 5 หมวดที่ร่วมรายการสูงสุด 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือไม่เกิน 18,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 ก.ย. 63
  ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ : ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์ค้นหาหน้าโปรฯ TMS3) หรือส่ง SMS พิมพ์ TMS3 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
  เงื่อนไข
  1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอปฯ UCHOOSE หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63   -  30 ก.ย. 63 เท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำการลงทะเบียนได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก

  2. บริษัทฯ จะคำนวณยอดการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) จากร้านค้าภายในประเทศใน 5 หมวดที่เข้าร่วมรายการ โดยอ้างอิงจากยอดใช้จ่ายและชื่อร้านค้าที่แสดงบนเซลล์สลิปและปรากฎในระบบของบริษัทฯ ว่าอยู่ในหมวดการใช้จ่ายใดตาม MCC code ของ VISA และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง/นำร้านค้าที่อยู่คนละหมวดมานับรวมข้ามหมวด นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้แล้วได้

  3. รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายภายใน 5 หมวดที่ร่วมรายการ (สามารถสะสมหมวดใดหมวดหนึ่งได้) จำกัดรับคืนสูงสุด 3,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ

  4. ยอดใช้จ่ายใน 5 หมวด ที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้ คือ รายการซื้อสินค้า/บริการทุกประเภทที่ขายโดยเทสโก้ โลตัส (บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด) และขายโดยซุปเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกที่, การซื้อทองคำ จิวเวอร์รี่ นาฬิกา และเครื่องประดับมีมูลค่า, ยอดใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน Lazada, True Select, True Money, Top Value, Shopee, Easy Bill, AirPay, Beauticool, AliExpress, BluePay, Airbnb, ยอดใช้จ่ายผ่าน Line Pay, การเติมน้ำมันทุกปั๊ม, ยอดซื้อประกันทุกประเภท, การซื้อหน่วยลงทุน (RMF, SSF) โบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, รายการใช้จ่ายต่างประเทศ, รายการผ่อนชำระสินค้า รวมถึงยอดเรียกเก็บรายเดือนจากการผ่อนชำระ, ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดกฎหมาย, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้เครดิตเงินคืนหากมีการใช้จ่ายตามลักษณะข้างต้นนี้

  5. สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 15 ส.ค. 63 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.ค. 63, ภายในวันที่ 15 ก.ย. 63 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ส.ค. 63 และ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 63 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.ย. 63 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน

  6. กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นสุดรายการฯ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง

  7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ มารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก

  8. รายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น

  9. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

  10. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1712 หรือเว็บไซต์ www.tescolotusmoney.com

  สมัครออนไลน์

  ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ