• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดเทอมนี้จ่ายค่าเรียนได้คืนคุ้มค่า กับ บัตร KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท*

  26 มิ.ย. 63 1,196
  เปิดเทอมนี้จ่ายค่าเรียนได้คืนคุ้มค่า กับ บัตร KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท*
  เปิดเทอมนี้จ่ายค่าเรียนได้คืนคุ้มค่า กับ บัตรเครดิต KTC ที่สถานศึกษาที่ร่วมรายการ

  กรณีผ่อนชำระรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท (ต่อหมายเลขบัตรฯ ต่อสมาชิก 1 ท่าน ตลอดรายการ) ทั้งรายการผ่อนชำระ 0% หรือ รายการผู้ถือบัตรฯ รับภาระดอกเบี้ย
  • รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 15,000 - 29,999 บาท
  • รับเครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 30,000 - 49,999 บาท
  • รับเครดิตเงินคืน 800 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 50,000 - 69,999 บาท
  • รับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 70,000 - 99,999 บาท
  • รับเครดิตเงินคืน 2,200 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 100,000 บาท ขึ้นไป
   *ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
  ลงทะเบียนผ่าน SMS : พิมพ์ EDF เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อ 1 เซลส์สลิป ที่จะใช้ร่วมรายการ โดยต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  กรณีชำระเต็มจำนวน ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 11% จากคะแนนที่ใช้แลก (จำนวนคะแนนสูงสุดที่ใช้ต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป)
  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่งข้อความ SMS : พิมพ์ EDR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ร่วมรายการ กำหนด 1 SMS ต่อ 1 เซลส์สลิป หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 ก.ย. 63
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
  5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02-123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์