• สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนชาต ช้อปที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้นนำ ซื้อของจำเป็นกับดีลสุดคุ้ม

  26 พ.ค. 63 425
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนชาต ช้อปที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้นนำ ซื้อของจำเป็นกับดีลสุดคุ้ม
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า บัตรเครดิตธนชาต ช้อปที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้นนำ ซื้อของจำเป็นกับดีลสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ รวมสูงสุด 5% เมื่อมียอดช้อปจากซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์ทที่ร่วมรายการ
  ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%*
  • ยอดใช้จ่าย 1,500 - 2,499 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 50 บาท
  • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
  (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ/รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ)
  ลงทะเบียน : พิมพ์ SUTB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตธนชาต 16 หลัก ส่งที่ 4712066 (3 บาท/ส่งครั้งเดียว)
  เงื่อนไข ต่อที่ 1
  • เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตและ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,500 บาท/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต DONKI, Gourmet Market & Home Fresh Mart, Isetan, MAX VALU, Rimping, Tang Hua Seng, Tops, Central Food Hall, Villa Market ระหว่างวันที่ 1เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 ยกเว้นรายการออนไลน์
  • โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และต้องเป็นหมายเลขบัตรที่ได้ลงทะเบียนร่วมรายการพร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น
  • รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 300 บาท/ บัญชีบัตร/ ธนาคาร/ รวมจากทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ/ตลอดรายการ
  ต่อที่ 2 : พิเศษ!! รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 200 บาท** เมื่อมียอดใช้รวม 20,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ (จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชีบัตร / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
  สถานที่จัดโปรโมชั่น : ซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ : Big C, Tesco Lotus, DONKI, Gourmet Market & Home Fresh Mart, Isetan, MAX VALU, Rimping, Tang Hua Seng, Tops, Central Food Hall, Villa Market (ยกเว้น รายการออนไลน์)
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 63
  เงื่อนไข ต่อที่ 2
  • สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ รวมครบ 20,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ และเป็นหมายเลขบัตรที่ลงทะเบียนในต่อที่ 1 แล้ว เท่านั้น
  • คำนวณยอดใช้จ่ายรวมจากหมายเลขบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน และจะทำการเครดิตเงินคืน 200 บาท เข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
  • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 200 บาท 1 สิทธิ์ / บัญชีบัตร/ธนาคาร/ ตลอดรายการ
  เงื่อนไขอื่นๆ 
  1. สิทธิพิเศษนี้บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท

  2. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 500 บาท / บัญชีบัตร / ธนาคาร / รวมทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

  3. บัญชีบัตรหลัก : กรณีลูกค้าภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกันมีบัตรหลักหลายใบ จะนับรวมเป็นบัญชีบัตรเดียวกัน และนับรวมบัตรเสริมที่อยู่ภายใต้บัตร
   หลักดังกล่าว ในกรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักและบัตรเสริมจะมาคำนวณรวมกัน โดยทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดก่อน

  4. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด

  5. กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมนั้น โดยเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก กรณีที่บัตรเสริมลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด

  6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

  7. ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ

  8. ธนาคารฯ จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน ถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง และต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ

  9. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการโดยตรง

  10. กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน

  11. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  12.  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามธนาคารฯ เห็นสมควร
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร. 1770 กด 0 กด 2

  สมัครออนไลน์

  ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ