• รูดลุ้นทริปโอลิมปิก โตเกียว 2020 กับบัตรเครดิต กรุงศรี รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10.4 ล้านบาท*

  17 ก.พ. 63 717
  รูดลุ้นทริปโอลิมปิก โตเกียว 2020 กับบัตรเครดิต กรุงศรี รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10.4 ล้านบาท*
  รูดลุ้นทริปโอลิมปิก โตเกียว 2020 กับ บัตรเครดิต กรุงศรี รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัล รวมทั้งสิ้น 4,004 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 10.4 ล้านบาท* เพียงสะสมยอดใช้จ่าย หรือผ่อนชำระตามเงื่อนไขครบทุก 1,000 บาท ตลอดรายการ 
  สำหรับลูกค้าใหม่ พิเศษ! รับ 5 สิทธิ์** (ลูกค้าปัจจุบัน รับ 1 สิทธิ์) หรือเพียงแลกพอยต์ทุก 100 พอยต์ รับ 1 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าใหม่ และปัจจุบัน
  *ลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่าน SMS หรือแอปฯ UChoose เพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ 
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 เม.ย. 63
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. สำหรับลูกค้าร่วมรายการโดยวิธีรูดใช้จ่าย :
   สงวนสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลจับฉลากสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ทุกประเภท, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า, และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ วีซ่า ที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่าน SMS หรือแอปฯ UChoose ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ที่ร้านค้า/หมวดที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 63 ในระบบของ Visa เท่านั้น
  2. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ไม่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ หมวดกองทุนรวมทุกประเภท, LTF, RMF, ยอดกดเงินสด, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
  3. ลูกค้าใหม่ หมายถึง บัญชีบัตรที่มีการอนุมัติ เปิดบัตร และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  4. การรับสิทธิ์ชิงโชครางวัลพิเศษ สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์และบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ซิกเนเจอร์ เท่านั้น เพียงสะสมมียอดใช้จ่ายสะสมหรือผ่อนชำระครบทุก 1 ล้านบาทตลอดรายการ รับ 1 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ การรับสิทธิ์ชิงโชครางวัลอื่นๆ เพียงสะสมและมียอดใช้จ่ายสะสมหรือผ่อนชำระครบทุก 1,000 บาทตลอดรายการ รับ 1 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าปัจจุบัน และรับ 5 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าใหม่
  5. โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนับคำนวณสิทธิ์ลุ้นรางวัลไปยังหมายเลขของบัตรหลักเท่านั้น
  6. สำหรับลูกค้าร่วมรายการโดยวิธีแลกคะแนน :
   สงวนสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลจับฉลาก (ยกเว้นรางวัลพิเศษ) สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ทุกประเภท, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า, และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ วีซ่า เฉพาะบัญชีที่แลกคะแนนสำเร็จ ผ่าน Call Center หรือผ่านแอปฯ UChoose ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการแลกคะแนนสำเร็จเท่านั้น
  7. ใช้พอยต์ทุก 100 พอยต์ รับ 1 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
  8. การแลกคะแนน 1 ครั้ง คือ การแลกคะแนน 100 คะแนน เพื่อรับ 1 สิทธิ์ โดยสามารถแลกคะแนนผ่าน Call Center หรือผ่านแอปฯ UChoose ภายในระยะส่งเสริมการขายเท่านั้น
  9. จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 500,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน/ทุกช่องทาง โดยคะแนนจะถูกตัด ณ วันที่ทำรายการสำเร็จและไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน เป็นสินค้าอื่นใด หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
  10. ทุกช่องทางการแลกคะแนน สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
  11. สำหรับแอปฯ UChoose หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
  12. ของรางวัลรวมจำนวนรางวัลทั้งหมด 4,004 รางวัล รวมมูลค่า 10,438,400 บาท
  13. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมสิทธิ์ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดถูกต้องตามจำนวนสิทธิที่ลูกค้าได้รับ ภายในระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 63 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 24 พ.ค. 63 ที่จับรางวัล บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบัส นนทบุรี ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ใบอนุญาตเล่มที่ 13/2563 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
  14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
  15. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.krungsricard.com ในวันที่ 1 มิ.ย. 63
  16. พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  **เงื่อนไขการรับรางวัล
  1. เฉพาะรางวัลพิเศษ และรางวัลที่ 1 ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี ผู้โชคดีต้องมาแสดงตนรับรางวัล ด้วยตัวเองที่ อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ชั้น 19 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประชาชนที่ตรงกับบัตรเครดิต และเอกสารการโอนเงินชำระค่าภาษี ณ ที่จ่ายมายืนยัน ในวันรับสิทธิ์และจะต้องมาแสดงตนรับของรางวัลภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63
  3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักฐานการรับรางวัลก่อนการมอบรางวัลทุกครั้ง หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัล และ / หรือ ไม่สามารถมาแสดงหลักฐานการรับรางวัลได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63 ถือว่าผู้โชคดีรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป
  4. รายละเอียดของบัตรโดยสารเครื่องบิน และที่พัก ตั๋วการชมกีฬารวมถึงแพ็กเกจทัวร์ เป็นไปตามประเภทที่บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
  5. สำหรับรางวัลที่ 2 และ 3 ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดชำระเท่านั้นภายใน 90 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้ในทุกรณี
  6. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล มูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  7. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของรางวัล หากพบความบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
  8. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
  10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์รายการได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ได้รับรางวัล
  เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
  1. สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ โปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  2. สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  6. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  สอบถามข้อมูลบัตรเครดิตเพิ่มเติม โทร. 02-646-3555 หรือ www.krungsricard.com

  สมัครออนไลน์

  ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ