• ออกเดินทางท่องเที่ยว...กับบัตรที่รู้ใจ บัตรเครดิตธนชาต สมัครวันนี้รับโปรโมชั่นพิเศษ!

  14 ก.พ. 63 476
  ออกเดินทางท่องเที่ยว...กับบัตรที่รู้ใจ บัตรเครดิตธนชาต สมัครวันนี้รับโปรโมชั่นพิเศษ!
  สมัครบัตรเครดิตธนชาต วันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตรายใหม่ที่สมัครบัตรหลัก - บัตรเสริม รับกระเป๋า bossini - anello เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 63
  สำหรับผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่ : รับกระเป๋า Bossini Overnight Bag มูลค่า 2,590 บาท เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ภายใน 90 วัน นับจากวันใช้จ่ายครบตามหลักเกณฑ์
  สำหรับผู้สมัครบัตรเสริมรายใหม่ : รับกระเป๋า anello Cross Body มูลค่า 1,490 บาท เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ภายใน 90 วัน นับจากวันใช้จ่ายครบตามหลักเกณฑ์
  สิทธิพิเศษ...สำหรับบัตรเสริม
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริมทุกบัตร
  • สะสมยอดใช้จ่ายร่วมกับบัตรหลัก เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ หรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับบัตรหลักได้
  • รับสิทธิประโยชน์พิเศษร่วมกับบัตรหลักได้
  เงื่อนไข และสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตรายใหม่
  1. สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิตธนชาต แบล็คไดมอนด์, บลูไดมอนด์, ไดมอนด์แพลทินั่ม หรือแมกซ์ (เฉพาะผู้ถือบัตรหลัก) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 โดยลูกค้าจะต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตธนชาต หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย (ยกเว้นผู้ถือบัตรเสริม) มาก่อน และ/หรือ กรณีที่ได้มีการยกเลิกบัตรดังกล่าวแล้ว และ ประสงค์จะสมัครบัตรใหม่ ต้องมีการยกเลิกบัตรเดิมดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันสมัครบัตรในครั้งนี้
  2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย 
   2.1 สมัครบัตรหลัก - รับกระเป๋า Bossini overnight bag มูลค่า 2,590 บาท เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ภายใน 90 วัน นับจากวันใช้จ่ายครบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
   2.2 สมัครบัตรเสริม - รับกระเป๋า anello cross body มูลค่า 1,490 บาท เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ภายใน 90 วัน นับจากวันใช้จ่ายครบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
  3. จำกัดการรับของกำนัลเพียง 1 รายการ/ท่าน ตามยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่สูงที่สุดเท่านั้น
  4. สิทธิพิเศษตามข้อ 2 เฉพาะลูกค้าสมัครทางช่องทางปกติเท่านั้น สำหรับช่องทางพิเศษอื่นๆ เป็นไปตามประกาศเฉพาะของแต่ละช่องทาง
  5. ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ เฉพาะยอดใช้จ่ายเพื่อรูดซื้อสินค้า ยอดชำระค่าบริการต่างๆ สำหรับยอดผ่อนชำระ Smile Plan และ โปรแกรมผ่อนได้ทุกชิ้น (IPP on call) จะคำนวณนับแต่เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ณ เดือนที่กำหนด ตามเงื่อนไขการใช้จ่ายที่อยู่ในช่วงเดือนที่มีโปรโมชั่นเท่านั้น
  6. ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมทั้งหมด ประกันทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม การโอนยอดคงค้าง รายการที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ การกดเงินสด บริการเงินสดสั่งได้ รายการที่ถูกยกเลิกหรือที่มีการคืนในภายหลังและยอดที่เกิดจากการใช้จ่ายเกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
  7. กรณีสมัครบัตรเสริมพร้อมบัตรหลักใหม่ ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้ากับบัญชีของบัตรหลักเพื่อรับสิทธิ์
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลเฉพาะผู้สมัครที่ยังคงมีสถานะปกติ และ ไม่ผิดนัดชำระ ณ วันที่รับของกำนัล
  9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำนัลเป็นสิทธิพิเศษอื่นที่มูลค่าเทียบเท่ากรณีของกำนัลที่ระบุไว้หมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ให้ถือว่าดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  11. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับของกำนัล กรณีของกำนัลที่ได้รับมีปัญหา โปรดติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ของกำนัล หรือผู้จำหน่ายของกำนัลโดยตรง
  12. ข้อกำหนดและเงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร. 1770

  สมัครออนไลน์

  ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ