• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ลูกค้าบัตรเครดิตเคทีซี ช้อปยูนิโคล่วันนี้ โชคดี KTC จ่ายคืนให้ ลุ้นรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่ายอดซื้อ

  25 ธ.ค. 62 2,276
  ลูกค้าบัตรเครดิตเคทีซี ช้อปยูนิโคล่วันนี้ โชคดี KTC จ่ายคืนให้ ลุ้นรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่ายอดซื้อ
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือ บัตรเครดิต KTC ช้อปยูนิโคล่วันนี้ โชคดี KTC จ่ายคืนให้
  ลุ้นรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่ายอดซื้อ เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับ e-Coupon เครดิตเงินคืน ผ่านแอปฯ KTC Mobile
  • e-Coupon เครดิตเงินคืน มีมูลค่า 5 บาท, 10 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 200 บาท, 500 บาท และเต็มจำนวนเท่ายอดซื้อ (รับเครดิตเงินคืนเท่ายอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป)
  • ไม่จำกัดยอดซื้อสูงสุดต่อเซลส์สลิป และไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์รับ e-Coupon เครดิตเงินคืนต่อวัน
  • กดรับสิทธิ์ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับ e-Coupon โดยจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายในวันถัดไป นับจากวันที่กด e-Coupon รับสิทธิ์ ก่อนเวลา 22.30 น. หากสมาชิกกดรับสิทธิ์หลังเวลา 22:30 น. สมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใน 2 วันถัดไป
  สาขาที่ร่วมรายการ :  Uniqlo ทุกสาขา (เฉพาะในประเทศไทย) และ ช้อปออนไลน์ (www.uniqlo.com)
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 29 ก.พ. 63
  เงื่อนไขการมอบเครดิตเงินคืน
  1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี  จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มีการลงทะเบียนใช้งาน KTC Mobile Application ("แอปพลิเคชันเคทีซี") และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 62 - 29 ก.พ. 63 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ทุกประเภท, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC VISA SME COMMERCIAL, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ในช่วงระยะเวลารายการ โดยสมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนมูลค่าตามลำดับการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เข้ามาในระบบของเคทีซี ที่กำหนดในแต่ละรอบตามตารางด้านล่างนี้ (200 ลำดับ/รอบ) และไม่จำกัดจำนวนรอบต่อวัน โดยเมื่อรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เข้ามาในระบบครบ 200 ลำดับ ระบบจะทำการขึ้นรอบใหม่ เคทีซีจะทำการดึงข้อมูลลำดับการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ของสมาชิก โดยยึดตามเวลาในประเทศไทยและข้อมูลในระบบของเคทีซีเป็นสำคัญ
   - ลำดับที่ 
   4,5,6,10,13,14,16,17,18,20,23,24,27,28,29,33,35,37,38,42,43,44,50,51,52,
   54,58,61,62,63,66,68,69,70,71,73,74,76,77,86,89,94,95,96,99,100,101,103,104,
   106,107,109,111,112,113,117,120,121,123,126,128,130,131,132,133,134,135,136,138,
   140,141,143,145,146,147,151,154,157,160,163,164,168,171,172,173,174,176,178,182,183,
   184,185,186,187,189,190,192,195,196,197 มูลค่า e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน 5 บาท
   - ลำดับที่ 
   1,2,3,7,8,9,11,12,15,19,21,25,30,31,32,34,39,40,41,45,46,47,48,49,53,55,56,57,
   59,60,64,65,67,72,75,78,79,80,81,82,83,87,88,90,91,92,93,97,98,102,105,110,114,115,
   116,119,122,125,127,129,137,142,148,149,150,152,153,155,158,159,161,162,
   166,167,169,175,179,180,181,188,191,193,194,198,199 มูลค่า e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน 10 บาท
   - ลำดับที่ 22,36,85,108,124,139,144 มูลค่า e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน 50 บาท
   - ลำดับที่ 84,156,165,177 มูลค่า e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน 100 บาท
   - ลำดับที่ 26,118 มูลค่า e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน 200 บาท
   - ลำดับที่ 170 มูลค่า e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน 500 บาท
   - ลำดับที่ 200 มูลค่า e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน เต็มจำนวนเท่ายอดซื้อ
  4. เคทีซีจะทำการจัดส่ง e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน ให้แก่สมาชิกที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขรายการนี้ ผ่านช่องทาง KTC Mobile Application ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมีรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยสมาชิกจะต้องกดรับ e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน เพื่อเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับคูปอง และหากสมาชิกไม่กดรับ e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืนนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. กรณีสมาชิกทำการลงทะเบียนใช้งาน KTC Mobile Application ภายหลังจากวันและเวลาที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่ง e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน ย้อนหลังให้
  6. การรับ e-Coupon "ยูนิโคล่" เครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
  7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  8. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันถัดไป นับจากวันที่กด e-Coupon รับสิทธิ์ก่อนเวลา 22:30 น. หากสมาชิกกดรับสิทธิ์หลังเวลา 22:30 น. สมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใน 2 วันถัดไป 
  9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
  5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร.02-123-5000 

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์