• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ที่หมวดร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมัน ทุกแห่ง ทั่วไทย เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน วันนี้ - 31 ม.ค. 63

  27 พ.ย. 62 2,043
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ที่ร้านอาหารและปั๊มน้ำมัน ทั่วไทย เมื่อใช้บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% สำหรับการใช้จ่ายที่หมวดร้านอาหาร และสถานีบริการน้ำมัน ทุกแห่ง ทั่วไทย เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายต่อเดือนครบตามกำหนด

  (สะสมยอดใช้จ่ายได้ทุกหมวด ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซน โรบินสัน มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ มูจิ บีทูเอส ออฟฟิศเมท เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ทุกสาขา, ยอดใช้จ่ายแบบผ่อนชำระ, ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศและการซื้อกองทุน)
  เงื่อนไขทั่วไป
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 62 - 31 ม.ค. 63 เท่านั้น
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์
  • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง
  • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
  • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
  • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  เงื่อนไขรายการ
  • สมาชิกต้องมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนตามกำหนด โดยสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ทุกหมวด ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, เซน, โรบินสัน, มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์, มูจิ, ซูเปอร์สปอร์ตและร้านค้าในเครือ CRC, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้าน แอนด์ บียอนด์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ, ยอดใช้จ่ายแบบผ่อนชำระ, การซื้อกองทุน LTF/RMF และหน่วยลงทุนทุกประเภท, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับยอดใช้จ่ายทุกประเภท, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ (ซื้อสินค้า/บริการเพื่อการพาณิชย์) และผิดกฏหมาย
  • สมาชิกบัตรจะต้องลงทะเบียนทาง SMS หรือลงทะเบียนฟรีผ่านแอปพลิเคชัน Uchoose โดยจะต้องได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอย่างถูกต้องก่อนทำรายการจึงจะถือว่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ ระบบจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
  • กรณียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนครบ 10,000-29,999 บาท รับเครดิตเงินคืนสำหรับยอดใช้จ่ายที่หมวดน้ำมันและร้านอาหารในเดือนนั้นๆ โดยทุก 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 50 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 50 บาทต่อเซลล์สลิป และ 200 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักต่อเดือน
  • กรณียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนครบ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสำหรับยอดใช้จ่ายที่หมวดน้ำมันและร้านอาหารในเดือนนั้นๆ โดยทุก 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อเซลล์สลิป และ 400 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักต่อเดือน
  • ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณเครดิตเงินคืนรวมกับบัญชีบัตรหลัก และจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดเดือนที่ทำรายการ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2627-8111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์