• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับข้อเสนอพิเศษสุด เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ รับคืน 3,000 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

  16 ต.ค. 62 1,680
  รับข้อเสนอพิเศษสุด เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ รับคืน 3,000 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
  บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ สปีดความสุข ทุกไลฟ์สไตล์
  สิทธิประโยชน์ การรับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สุดพิเศษได้เร็วกว่า สำหรับบริการ Grab ในประเทศไทย
  เงื่อนไข
  • ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ (บัตรฯ) สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบริการ Grab ในประเทศไทยเท่านั้น
  • บริการ Grab ที่ร่วมรายการได้แก่ Grab Transport (Economy, Premium, Chauffeur, Advance Booking, GrabBike), GrabFood, และ GrabExpress.
  • เพื่อรับสิทธิ์ สมาชิกบัตรฯ จะต้องผูกบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ เป็นบัตรหลักในการชำระค่าบริการ Grab
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบริการ Grab ที่ได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 10 คะแนน ทุกๆ 25 บาท จำกัดสูงสุดที่ 2,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด/บัญชี (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)/รอบบัญชี (หรือสูงสุดที่ 5,000 บาท/บัญชี/รอบบัญชี)
  • สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบริการ Grab ที่มากกว่า 5,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 คะแนน ทุกๆ 25 บาทตามปกติ
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม หากมีรายการยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการ
  • คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยคะแนนฯ ไม่มีวันหมดอายุ
  รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ในหมวดร้านอาหารและบริการออนไลน์รายเดือน
  เงื่อนไข

  • ยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารและค่าสมาชิกบริการออนไลน์รายเดือนที่ได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 คะแนน ทุกๆ 25 บาท จำกัดสูงสุดที่ 1,200 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด/บัญชี (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) / รอบบัญชี (หรือสูงสุดที่ 10,000 บาท/บัญชี/รอบบัญชี)
  • สำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารและค่าสมาชิกบริการออนไลน์รายเดือนที่มากกว่า 10,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 คะแนนทุกๆ 25 บาทตามปกติ
  • ธนาคารฯ จะอ้างอิงหมวดร้านอาหาร ที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า ตาม MCC CODE 5462, 5811, 5812, 5813, 5814 และ 5921 เท่านั้น
  • ธนาคารฯ จะอ้างอิงหมวดค่าสมาชิกบริการออนไลน์รายเดือน ที่ถูกกำหนดโดย วีซ่า ตาม MCC CODE 7832, 5815, 5735 และ 4899 เท่านั้น
  • คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยคะแนนฯ ไม่มีวันหมดอายุ
  รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ในหมวดช้อปปิ้งออนไลน์
  เงื่อนไข

  • ยอดใช้จ่ายสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ ที่ได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 คะแนน ทุกๆ 25 บาท จำกัดสูงสุดที่ 1,200 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด/บัญชี (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)/รอบบัญชี (หรือสูงสุดที่ 10,000 บาท/บัญชี/รอบบัญชี)
  • สำหรับยอดใช้จ่ายสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ ที่มากกว่า 10,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 คะแนน ทุกๆ 25 บาทตามปกติ
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม หากมีรายการยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการทั้งในและต่างประเทศ
  • ยอดแบ่งจ่ายรายเดือน (Citi PayLite) ทุกยอด จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 เท่า โดยธนาคารฯ จะคำนวณคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จากยอดที่เรียกเก็บแต่ละรอบบัญชี
  • คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยคะแนนฯ ไม่มีวันหมดอายุ
  รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ในหมวดอื่นๆ
  เงื่อนไข

  • รวมยอดการใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน เงินสดสั่งออนไลน์ เงินสดโทรสั่งได้ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ กองทุน Mutual Fund, LTF, RMF, ค่าประกัน และผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ธนาคารฯ จะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า ตาม MCC CODE 6211 เท่านั้น) การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ และค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย หรือยอดใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ธนาคารฯ กำหนด
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม หากมีรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (Tax Refund) หรือการยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการทั้งในและต่างประเทศ
  • ยอดการใช้จ่ายที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ต จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 คะแนน จากทุกๆ 25 บาท สูงสุด 100,000 บาท/บัญชี (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)/รอบบัญชี (ธนาคารฯ จะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า ตาม MCC CODE 5411 เท่านั้น)
  • ยอดแบ่งจ่ายรายเดือน (Citi PayLite) ทุกยอด จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 เท่า โดยธนาคารฯ จะคำนวณคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จากยอดเรียกเก็บแต่ละรอบบัญชี
  • คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยคะแนนฯ ไม่มีวันหมดอายุ
  รับส่วนลดการเดินทาง 15% (สูงสุด 70 บาท/ครั้ง) ผ่าน Grab เมื่อชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ
  เงื่อนไข

  • สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ รับส่วนลด 15% (สูงสุด 70 บาท/ครั้ง)
  • สมาชิกบัตรฯ จะต้องกรอกรหัสส่วนลดที่ได้รับในช่องกรอกรหัส CITIGRAB และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ก่อนที่จะทำการเรียกรถ เท่านั้น
  • สามารถใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Premium, GrabSUV, GrabCar Luxe และ Rent ในประเทศไทยเท่านั้น
  • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood หรือการจองแบบเรียกรถล่วงหน้า (Advance Booking)
  • จำกัด 200 สิทธิ์ต่อวัน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
  • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
  • สมาชิกบัตรฯ ตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับจากบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ เท่านั้น หากส่วนลดที่สมาชิกบัตรฯ ได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง สมาชิกบัตรฯ ตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
  • Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  สนใจดูสิทธิพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์