• บัตรเครดิตยูโอบี ให้คุณช้อปในประเทศ รับแรง!! คะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 80%

  12 พ.ย. 62 696
  บัตรเครดิตยูโอบี ให้คุณช้อปในประเทศ รับแรง!! คะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 80% 
  รับแรง!! บัตรเครดิตยูโอบี ให้คุณรับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 80% เมื่อมียอดใช้จ่ายสุกลเงินบาทในประเทศ 
  • รับคะแนนสะสมพิเศษ 80% เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป 
  • รับคะแนนสะสมพิเศษ 50% เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 20,001 - 50,000 บาท
  • รับคะแนนสะสมพิเศษ 30% เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท
   *คะแนนสะสมเพิ่มจะคำนวณให้สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมรวมไม่เกิน 80,000 บาท/ลูกค้า/เดือน
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
  ส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : พิมพ์ BQ4 วรรค หมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) 
  *ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการทุกกรณี ยกเว้นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
  เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 80%
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิต TMRW) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกคะแนนสะสม / เครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต
  2. คะแนนสะสมพิเศษจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมสำหรับรายการใช้จ่ายสกุลเงินบาทในประเทศ จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 80,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนที่เกิน 80,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัสในอัตราปกติตามแต่ละประเภทบัตร
  3. สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ธนาคารจะคำนวณเป็นเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 0.4% จากอัตราปกติ 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
  4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม/เครดิตเงินคืนเพิ่ม ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อท่านขอใช้เกินกว่าวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
  5. ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษ (ส่วนเพิ่มจากคะแนนสะสมปกติ)/เครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 0.4% เข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  6. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
  7. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมัน, รายการชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, รายการซื้อกองทุนต่างๆ, รายการผ่อนชำระสินค้าสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, รายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) ที่เรียกเก็บรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณให้ในยอดชำระเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ, รายการชำระค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน, รายการ UOB CUSTOMER CARE, รายการ UOB LADY LUXE PAY, รายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือน ในหมวดท่องเที่ยวและรายการใช้จ่ายออนไลน์สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม, รายการที่ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ, รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต, ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
  8. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
  9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  10. การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว
  11. ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
  12. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสม/ยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  13. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านโดยตรง
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555 หรือ www.uob.co.th

  สมัครออนไลน์

  ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ