• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อน Galaxy A80 ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน ที่ร้านค้าตัวแทนอิออนทั่วประเทศ

  5 พ.ย. 62 1,010
  ผ่อน Galaxy A80 ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน ที่ร้านค้าตัวแทนอิออนทั่วประเทศ
  ผ่อน SAMSUNG A80 ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน ที่ร้านค้าตัวแทนอิออนทั่วประเทศ
  ระยะเวลา : 18 ก.ค. - 30 ก.ย. 62
  บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน
  สถานที่ : ร้านค้าตัวแทนอิออนทั่วประเทศ ที่ให้บริการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบริการ  "อิออน แฮปปี้ เพย์" และ "อิออน แฮปปี้ แพลน"
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์" เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช หรือ สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ แพลน" เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  • รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้น 18 ก.ค. - 30 ก.ย. 62
  • เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อผ่อนชำระมือถือ Samsung A80 ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน ผ่านร้านค้าตัวแทนอิออนทั่วประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการร่วมรายการส่งเสริมการขายที่หน้าร้านค้า
  • ในกรณีผ่อนชำระมือถือ อิออน แฮปปี้ เพย์ (วงเงินยัวร์แคช) ระยะเวลา 3,6,9,12,18,24,36,และ 48 เดือน ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 28% ต่อปี (ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ยอดผ่อนชำระสินเชื่อตั้งแต่ 300 บาทต่อเดือน)
  • ในกรณีผ่อนชำระ มือถือ ผ่านบริการ อิออน แฮปปี้ แพลน (วงเงินบัตรเครดิต) ระยะเวลา 3,6 และ 9 เดือน ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 18% ต่อปี (ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ยอดผ่อนชำระสินเชื่อตั้งแต่ 500 บาทต่อเดือน)
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณา กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับสิทธิประโยชน์ และยกเว้นการมอบของในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์
  • โปรดตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ หรือผ่านทาง www.aeon.co.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์