• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ช้อปสบาย คลายร้อน รับสุข 4 ต่อ ที่โรบินสัน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน

  25 ก.พ. 62 967
  ช้อปสบาย คลายร้อน รับสุข 4 ต่อ ที่โรบินสัน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท จากบัตรเครดิตอิออน
  ROBINSON SUMMER HOLIDAYS
  ระยะเวลา : 22 ก.พ. - 2 มิ.ย. 62
  บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
  สถานที่ : ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าภายในศูนย์การค้า)
  • ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณจากอัตราสูงสุด / เซลส์สลิป และยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัญชีบัตรหลัก)
  ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน
  4,000 - 19,999 บาท 120 บาท
  20,000 - 49,999 บาท 700 บาท
  50,000 - 99,999 บาท 1,800 บาท
  100,000 - 199,999 บาท 4,000 บาท
  200,000 - 299,999 บาท 9,000 บาท
  ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป 15,000 บาท
  ลงทะเบียนร่วมรายการทาง SMS โดยพิมพ์ RB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย)
  • ต่อที่ 2 รับคูปองส่วนลดสูงสุด 40% เมื่อแสดงบัตรเครดิตอิออนที่จุดบริการลูกค้า ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ (สูงสุด 1 สิทธิ์ / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย) 
  • ต่อที่ 3 รับสิทธิ์ชิงโชค X10 รับ 10 สิทธิ์ ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท รวมมูลค่า 500,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนครบทุก 1,000 บาท
  • ต่อที่ 4 รับของกำนัล รับแก้วน้ำ Summer Tumbler จำนวน 1 ใบ มูลค่า 399 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนครบ 2,800 บาท ขึ้นไป (เฉพาะวันศุกร์ - อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 ของกำนัลมีจำนวนจำกัด)
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขาตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ไม่รวมถึงการใช้จ่ายที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้า, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ออฟฟิศเมท, โฮมเวิร์ค, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ร้านค้าออนไลน์, การชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงิน, ทองคำและจิลเวลรี่, สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
  • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในแต่ละรอบส่งเสริมการขาย ดังนี้ (รอบที่ 1: ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 22 ก.พ. - 12 เม.ย. 62) (รอบที่ 2 : ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 13 เม.ย. - 2 มิ.ย. 62) ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษ ต่อที่ 2 รับคูปองส่วนลดสูงสุด 40% เมื่อแสดงบัตรเครดิตที่จุดบริการลูกค้า ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ
   - คูปองส่วนลด 10-30% ใช้สำหรับซื้อสินค้าราคาปกติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / เซลส์สลิป
   - คูปองส่วนลด 40% ใช้สำหรับซื้อสินค้าราคาปกติในแผนกเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / เซลส์สลิป หรือใช้สำหรับซื้อสินค้าราคาปกติในต่างแผนก สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / เซลส์สลิป (สูงสุด 1 คูปอง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย)
  • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเครดิตและเซลส์สลิป เพื่อรับสิทธิพิเศษที่จุดบริการลูกค้า (Customer Service) ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่มีการใช้จ่าย และโปรดเก็บเซลส์สลิปไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • สิทธิพิเศษต่อที่ 2, ต่อที่ 3 และต่อที่ 4 ดำเนินการโดย บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ("โรบินสัน") ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรบินสันกำหนด
  • กำหนดจับรางวัลต่อที่ 3 วันที่ 14 มิ.ย. 62 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 21 มิ.ย. 62 ที่จุดบริการลูกค้าของห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขา และ www.robinson.co.th
  • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลต้องแสดงตัวเพื่อรับรางวัลที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาตามที่โรบินสันแจ้งให้ทราบภายหลังประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
  • คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัลและผู้เกี่ยวข้องกับการจับรางวัล พนักงานของเครือโรบินสัน, เซ็นทรัล, บริษัทฯ และบริษัทคู่ค้าอื่น รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายในส่วนสิทธิพิเศษต่อที่ 3
  • ยอดใช้จ่ายของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด เครดิตเงินคืนและสิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นหรือบริการอื่นได้
  • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ และรางวัล หากพบความชำรุดบกพร่องกรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการโดยตรง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน/สิทธิ์พิเศษอื่น และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืน/สิทธิ์พิเศษอื่น ในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน/สิทธิ์
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.aeon.co.th หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัท
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์