• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เที่ยวเมืองนอก ช้อปสนุก ทุกการเดินทาง รับเงินคืนสูงสุด 14,400 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB

  5 ม.ค. 61 922
  เที่ยวเมืองนอก ช้อปสนุก ทุกการเดินทาง รับเงินคืนสูงสุด 14,400 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB
  เที่ยวเมืองนอก ช้อปสนุก ทุกการเดินทาง... กับบัตรเครดิต TMB รับเงินคืนสูงสุด 14,400 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมในต่างประเทศตามที่กำหนด ไม่รวมยอดช้อปผ่านออนไลน์
  ยอดสะสมครบ รับเงินคืน/ สิทธิ์ 
  8,000 - 49,999 บาท 240 บาท
  50,000 - 119,999 บาท 1,750 บาท
  120,000 บาทขึ้นไป 4,800 บาท
  ลงทะเบียนโดยส่ง SMS เพื่อรับสิทธิ์ : พิมพ์ TMBIS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4806026
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มี.ค. 61
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
  • ยอดใช้จ่ายคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ไม่รวมยอดจากการซื้อสินค้าออนไลน์ ยอดใช้จ่ายเชิงธุรกิจ ยอดที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลัง
  • จำกัด 3 สิทธิ์ ต่อบัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 14,400 บาท ต่อบัตร ตลอดรายการ
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียนทาง SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดใช้จ่ายสะสมที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชีและไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกิน 2.5% ของยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยจะเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท
  • ยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1558 หรือเว็บไซต์ www.tmbbank.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์