ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเครดิต KTC - Bangkok Hospital Group Visa Platinum-บัตรกรุงไทย (KTC)

  รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 65
  • 14,484
  จุดเด่น

  บัตรเครดิตเพื่อคนรักสุขภาพพร้อมสิทธิพิเศษจาก BANGKOK HOSPITAL

  รายละเอียด Credit Card

  ชื่อ Credit / Debit Card
  :
  บัตรเครดิต KTC - Bangkok Hospital Group Visa Platinum
  ประเภทบัตร
  :
  ประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ), บัตร Visa Card (Platinum)
  วงเงินและดอกเบี้ย
   
  วงเงินสูงสุด
  :
  5 เท่าของรายได้
  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
  :
  45 วัน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
  ดอกเบี้ยค้างชำระ
  :
  16.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
  สมัครบัตรเสริมได้
  :
  4 ใบ
  สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
   
  วงเงิน
  :
  100 % ของวงเงิน , สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)
  :
  3 %
  ดอกเบี้ย (ต่อปี)
  :
  16 %
  สิทธิประโยชน์หลักของบัตร
  :
  • โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ. ศูนย์วิจัย) โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลวัฒโนสถ และโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
   - ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าแล็บ  (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายาพิเศษ, แล็บพิเศษ, เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
   - ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
   - ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ - อุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก
  • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
   - ส่วนลด 10% ค่ายา และค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นยาพิเศษและวัคซีน)
   - โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก (Bone Dense Lumbar Hip) ราคา 2,888 บาท (ปกติราคา 3,400 บาท
   - โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound Breast) ราคา 2,888 บาท (ปกติราคา 4,500 บาท)
   *หมายเหตุ โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก และโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคารวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่ายาและค่าบริการ
  • โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
   - ส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าวัคซีนทุกประเภท, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ, ค่า LAB พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และ ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต CCU)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
   - ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
   - ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์

  • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
   - ส่วนลด 10% ค่ายา สำหรับ OPD, IPD (ไม่รวมค่ายาพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และวัคซีน)
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง
   - ส่วนลด 15% ค่ายา (ยกเว้นแล็บพิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าแพทย์, ค่าเครื่องมือพิเศษ, ค่าอุปกรณ์พิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
   - ชุดตรวจสุขภาพต้อนรับปีกุน 2019 ราคา 2,019 บาท (ปกติราคา 3,900 บาท)
   *หมายเหตุ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

  • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, CCU, NICU)
   - ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นวัคซีนและหมวดยาพิเศษ)
   - ส่วนลดคลินิกทันตกรรม (ส่วนลด 15% ค่าขูดหินปูน, ส่วนลด 5% ค่าทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเด็ก)
   *หมายเหตุ ส่วนลดนี้ไม่รวมราคาแพ็กเกจ ราคาเหมาจ่าย และราคาโปรโมชั่นต่างๆ ของ\โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

  • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, CCU, NS, LR)
   - ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และวัคซีน)
   - ส่วนลดสำหรับค่าทันตกรรม (ส่วนลด 5% ทันตกรรมประดิษฐ์, ส่วนลด 10% ขูด อุด ถอน)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
   - ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษเฉพาะราย)
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นค่าห้อง ICU)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU และ IMCU)
   - ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
   - ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมแพทย์, ค่ายาพิเศษ, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและวัคซีน)
   - ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
   - ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
   - ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วย

  • โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
   - ส่วนลด 10% ค่าห้องพัก (ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร)
   - ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายาพิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
   - ส่วนลด 10% ค่าปฏิบัติการ Lab / X-Ray (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่า Lab/X-Ray พิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, และรายการเหมาจ่าย)
   - ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ - ทันตกรรมอุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก (ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

   - ส่วนลด 10 % ค่าห้องและค่ายา

  • บริการผู้ช่วยส่วนตัว (KTC PERSONAL ASSISTANT) บริการให้ข้อมูลและคำแนะนำในการจองตั๋วเครื่องบิน โต๊ะอาหาร บริการจัดส่งของขวัญ และดอกไม้ในการแจ้งเตือนล่วงหน้าในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ในการบริการดูแลเรื่องบ้าน การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

  • ประกันอุบัติเหตุ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียหรือเสียหาย จากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

  • เบิกถอนเงินสดได้ 100% เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน ผ่านเครื่อง ATM และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วัน ผ่านแอป KTC Mobile จำนวนเงินที่เบิกถอนในแต่ละครั้งหรือต่อวันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของเครื่อง ATM แต่ละธนาคาร

  • สะดวก ปลอดภัย ใช้จ่ายไม่สะดุด ไม่ว่าคุณจะซื้อน้ำหลังออกกำลังกาย หรือซื้อกาแฟระหว่างเดินทาง คุณสามารถใช้จ่ายได้ ไม่สะดุด กับบัตรเครดิต KTC ผ่าน Fitbit Pay และ Garmin Pay

  • แตะจ่ายง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย Mastercard Contactless เร็วกว่าและปลอดภัยด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ที่มีสัญลักษณ์ Mastercard Contactless เพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร

  ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
   
  คะแนนสะสม-ของกำนัล
   
  คะแนนสะสม
  :
  25 บาท เท่ากับ 1 คะแนน KTC FOREVER
  อายุคะแนนสะสม
  :
  ไม่มีหมดอายุ
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   
  บัตรหลัก
  :
  ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  บัตรเสริม
  :
  ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  ค่าธรรมเนียมรายปี
   
  บัตรหลัก
  :
  ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  บัตรเสริม
  :
  ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  ผู้มีสิทธิ์สมัคร
  :
  บุคคลทั่วไป
  อายุ
  :
  บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 - 80 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ
  :
  ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน
  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ
  :
  สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม
  • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/ มารดา/ ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม
  เอกสารการสมัคร
  :

  ผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ/ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ/ สำเนา Passport พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนา Passport และ Work Permit ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงาน/ ประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย)
  3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50
  4. สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี

  เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport
  2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
  4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 123 5000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  28 พ.ย. 65
  แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
  สมัครออนไลน์