• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเครดิต KTC - BANGKOK HOSPITAL GROUP PLATINUM MASTERCARD-บัตรกรุงไทย (KTC)

  รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 65
  • 15,699
  จุดเด่น
  บัตรเครดิตเพื่อคนรักสุขภาพพร้อมสิทธิพิเศษจาก BANGKOK HOSPITAL

  รายละเอียด Credit Card

  ชื่อ Credit / Debit Card
  :
  บัตรเครดิต KTC - BANGKOK HOSPITAL GROUP PLATINUM MASTERCARD
  ประเภทบัตร
  :
  ประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (กลุ่มโรงพยาบาล กรุงเทพ), บัตร MasterCard (Platinum)
  วงเงินและดอกเบี้ย
   
  วงเงินสูงสุด
  :
  5 เท่าของรายได้
  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
  :
  45 วัน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
  ดอกเบี้ยค้างชำระ
  :
  16.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
  สมัครบัตรเสริมได้
  :
  4 ใบ
  สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
   
  วงเงิน
  :
  100 % ของวงเงิน , สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)
  :
  3 %
  ดอกเบี้ย (ต่อปี)
  :
  16 %
  สิทธิประโยชน์หลักของบัตร
  :
  • โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ. ศูนย์วิจัย, โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ, โรงพยาบาลวัฒโนสถ และโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

   - ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าแล็บ (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายาพิเศษ, แล็บพิเศษ, เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
   - ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
   - ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ – อุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก

  • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
   - ส่วนลด 10% ค่ายา และค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นยาพิเศษและวัคซีน)
   - โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก (Bone Dense Lumbar Hip) ราคา 2,888 บาท (ปกติราคา 3,400 บาท)
   - โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound Breast) ราคา 2,888 บาท (ปกติราคา 4,500 บาท)
   *หมายเหตุ โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก และโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคารวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่ายาและค่าบริการ

  • โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
   - ส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าวัคซีนทุกประเภท, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ, ค่า LAB พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และ ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต CCU)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
   - ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
   - ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์

  • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
   - ส่วนลด 10% ค่ายา สำหรับ OPD, IPD (ไม่รวมค่ายาพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และวัคซีน)
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง
   - ส่วนลด 15% ค่ายา (ยกเว้นแล็บพิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าแพทย์, ค่าเครื่องมือพิเศษ, ค่าอุปกรณ์พิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
   - ชุดตรวจสุขภาพต้อนรับปีกุน 2019 ราคา 2,019 บาท (ปกติราคา 3,900 บาท)
   * หมายเหตุ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

  • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, CCU, NICU)
   - ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นวัคซีนและหมวดยาพิเศษ)
   - ส่วนลดคลินิกทันตกรรม (ส่วนลด 15% ค่าขูดหินปูน, ส่วนลด 5% ค่าทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเด็ก)
   *หมายเหตุ ส่วนลดนี้ไม่รวมราคาแพ็กเกจ ราคาเหมาจ่าย และราคาโปรโมชั่นต่างๆ ของ\โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

  • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, CCU, NS, LR)
   - ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และวัคซีน)
   - ส่วนลดสำหรับค่าทันตกรรม (ส่วนลด 5% ทันตกรรมประดิษฐ์, ส่วนลด 10% ขูด อุด ถอน)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
   - ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษเฉพาะราย)
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นค่าห้อง ICU)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
   - ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU และ IMCU)
   - ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
   - ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมแพทย์, ค่ายาพิเศษ, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและวัคซีน)
   - ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
   - ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
   - ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วย

  • โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
   - ส่วนลด 10% ค่าห้องพัก (ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร)
   - ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายาพิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
   - ส่วนลด 10% ค่าปฏิบัติการ Lab / X-Ray (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่า Lab/X-Ray พิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, และรายการเหมาจ่าย)
   - ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ - ทันตกรรมอุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก (ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

  • โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
   - ส่วนลด 10 % ค่าห้องและค่ายา

  • ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC
  • เปลี่ยนยอดชำระเต็มเป็นผ่อนชำระได้ เปลี่ยนยอดชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.74% สูงสุด 10 เดือน ง่ายๆ ผ่านแอป KTC Mobile หรือโทร KTC PHONE 02 123 5000 กด 4
  • พิเศษยิ่งขึ้น ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% สำหรับรายการใช้จ่ายที่ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
  • มั่นใจทุกครั้งที่ช้อปออนไลน์ ประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD กรณีไม่จัดส่งสินค้า และ / หรือการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 200 ดอลล่าร์สหรัฐ โดย Mastercard ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
  • ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม เมื่อช้อปกับ บัตรเครดิต KTC MASTERCARD รับส่วนลดสุดคุ้ม ให้ไปช้อปกันสุดฟิน กับ Lazada, Shopee, JD CENTRAL และแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ และ รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 10 เท่า ลงทะเบียน www.ktc.co.th/shoponline (*คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษสูงสุด 9 เท่า) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 - 31 ก.ค. 65
   - LAZADA รับส่วนลด 180 บาท เมื่อช้อปผ่าน www.lazada.co.th และ Lazada App ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท ครบ 1,499 บาท / รายการ *จำกัดจำนวน 3,333 สิทธิ์/ เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 65
   - Shopee รับส่วนลดสูงสุด 1,180 บาท เมื่อช้อปผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD โดยมียอดขั้นต่ำที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 65
   - LAZADA MID MONTH SALE รับส่วนลด 150 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 1,299 บาท ขึ้นไปต่อรายการซื้อสุทธิ ก่อนหักส่วนลดทุกประเภทและไม่รวมค่าขนส่ง ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ผ่าน www.lazada.co.th หรือ Lazada App โดยใช้รหัสส่วนลด “KTCMCMM222” 15 ก.พ. 65 วันเดียวเท่านั้น
   - Shopee รับส่วนลด 15% เมื่อช้อปผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ครบ 1,600 บาท/รายการ โดยระบุรหัสส่วนลด “KTCMCMID15” เริ่มเที่ยงคืน (ส่วนลดสูงสุด 240 บาท) วันที่ 15 ก.พ. 65, 15 เม.ย. 65, 15 พ.ค. 65, 15 มิ.ย. 65
   - KTC MASTERCARD กับ LAZADA รับส่วนลด 120 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 1,299 บาท ขึ้นไปต่อรายการซื้อสุทธิก่อนหักส่วนลดทุกประเภทและไม่รวมค่าขนส่ง ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ผ่าน www.lazada.co.th หรือ Lazada App โดยใช้รหัสส่วนลด “KTCMCPD422” *จำกัดจำนวน 2,166 สิทธิ์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 65 - 4 พ.ค. 65
   - KTC MASTERCARD ที่ JD CENTRAL รับส่วนลดสูงสุด 300 บาท เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.jd.co.th หรือ JD CENTRAL Mobile Website หรือ JD CENTRAL Mobile Application (“แพลตฟอร์ม”) ตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป/รายการ ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท *ส่วนลด 5% จำกัดส่วนลดมูลค่าสูงสุด 300 บาท, จำกัดจำนวน 550 สิทธิ์ โดยสงวนสิทธิ์ 1สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ของ JD CENTRAL / หมายเลขบัตรฯ / เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

  • บริการเลขาส่วนบุคคลตลอด 24 ชม.
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ
  • ง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย KTC MASTERCARD Contactless เร็วกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับ บัตรเครดิต KTC MASTERCARD Contactless เพิ่มความคล่องตัว ในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ/ รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร
  • สะดวก ปลอดภัย ใช้จ่ายไม่สะดุด ไม่ว่าคุณจะซื้อน้ำหลังออกกำลังกาย หรือซื้อกาแฟระหว่างเดินทาง คุณสามารถใช้จ่ายได้ ไม่สะดุด กับบัตรเครดิต KTC ผ่าน Fitbit Pay และ Garmin Pay
  • ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay ทลายกรอบการรูดบัตรแบบเดิมๆ ช้อปได้ไม่มีลิมิต ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ด้วยบริการ KTC Samsung Pay
  ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
   
  คะแนนสะสม-ของกำนัล
   
  คะแนนสะสม
  :
  25 บาท/ 1 คะแนน
  อายุคะแนนสะสม
  :
  ไม่มีหมดอายุ
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   
  บัตรหลัก
  :
  ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  บัตรเสริม
  :
  ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  ค่าธรรมเนียมรายปี
   
  บัตรหลัก
  :
  ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  บัตรเสริม
  :
  ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  ผู้มีสิทธิ์สมัคร
  :
  บุคคลทั่วไป
  อายุ
  :
  บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 - 80 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ
  :
  ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน
  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ
  :
  สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม
  • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/ มารดา/ ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม
  เอกสารการสมัคร
  :

  ผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ/ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ/ สำเนา Passport พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนา Passport และ Work Permit ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงาน/ ประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย)
  3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50
  4. สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี

  เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport
  2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
  4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-123-5000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 พ.ค. 65
  แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
  สมัครออนไลน์