• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ ตั้งแต่ 250,000 บาทเป็นต้นไป รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 4,000 บาท*

  4 มี.ค. 64 427
  เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ ตั้งแต่ 250,000 บาทเป็นต้นไป รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว*
  วันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564...เปิดบัญชีเงินฝาก UOB Lady's savings ตั้งแต่ 250,000 บาทเป็นต้นไป รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 4,000 บาท* ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 4,000 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 250,000 บาทตลอดระยะเวลา 1 ปี
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 8 มี.ค. 64 เท่านั้น
  เงื่อนไขโปรโมชั่น 
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาเพศหญิง เปิดบัญชีอายุตั้งแต่ 15 - 55 ปีบริบูรณ์
  2. จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน บัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้
  3. เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ 250,000 บาทเป็นต้นไป
  4. สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ 8 มี.ค 64 และมียอดเงินฝาก 250,000 บาทเป็นต้นไป ณ วันเปิดบัญชี ติดต่อกันตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 4,000 บาท ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 4,000 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 250,000 บาทตลอดระยะเวลา 1 ปี
  5. เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในวันที่ 8 มี.ค.64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 ส.ค. 64
  6. เมื่อครบกำหนด ทางธนาคารจะ SMS แจ้ง ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคาร เพื่อรับของกำนัล ณ สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  7. ของกำนัล จำกัด 1 ท่านต่อ 1 ใบ โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  8. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด
  9. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 1 ก.ค. 63
  10. เมื่อลูกค้าเลือกรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้ สำหรับสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.uob.co.th/ladyac
  *สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
  *สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันชีวิตที่ บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1621 หรือ hotline@prudential.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ