• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ออมสะดวก รับดอกเบี้ยโบนัสสบาย เริ่มง่ายๆ กับยูโอบีสแตช รับดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุด 1.20% ต่อปี

  11 ก.ค. 63 1,012
  ออมสะดวก รับดอกเบี้ยโบนัสสบาย เริ่มง่ายๆ กับยูโอบีสแตช รับดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุด 1.20% ต่อปี
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีสแตช (UOB STASH) ทางเลือกใหม่สำหรับการออมเงินกับบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก พิเศษ! ออมวันนี้...รับกระเป๋าเดินทาง President ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท และมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ติดต่อกัน 4 เดือนปฏิทิน  
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ส.ค. 63
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ยอดเงินฝากเฉลี่ย (บาท)   อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)   
  ปกติ โบนัส*  รวม  เฉลี่ย** 
  0 - 50,000 บาท 0.25% - 0.25% 0.25%
  ส่วนที่เกิน 50,000 - 500,000 บาท 0.25% 0.50% 0.75% 0.25% - 0.70%
  ส่วนที่เกิน 500,000 - 5,000,000 บาท 0.25% 1.00% 1.25% 0.70% - 1.20%
  ส่วนที่เกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป 0.25% - 0.25% 1.20% - 0.25%
  *ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยโบนัสเฉพาะยอดเงินฝากเฉลี่ยส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาทเท่านั้น
  **ดอกเบี้ยเฉลี่ย คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
  1. สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชียูโอบีสแตชมาก่อนเท่านั้น
  2. ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ติดต่อกัน 4 เดือนปฏิทิน โดยเริ่มนับเดือนที่เปิดบัญชีเป็นเดือนแรก
  3. มูลค่ากระเป๋า กรณีเปิดบัญชี 500,000 บาท และฝากเงินไว้เป็นเวลา 1 ปี เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 0.998% ต่อปี
  4. ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ 4 เพื่อรับกระเป๋าเดินทาง ณ สาขาที่เปิดบัญชี
  5. จำกัดกระเป๋า 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 900 ท่านแรก (รวมทุกสาขา) ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด

  หมายเหตุ : 
  • รับดอกเบี้ยโบนัส เมื่อยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่แล้ว
  • กรณีที่ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันน้อยกว่ายอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่แล้ว ลูกค้าจะได้รับเพียงอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.25% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากทั้งจำนวนของเดือนปัจจุบัน
  • เนื่องจากบัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าจะต้องเปิดใช้บริการ UOB Personal Internet Banking / UOB Mighty เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี
  • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ