• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เลือกชีวิตอิสระได้ กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ e-Savings จาก ธ.ธนชาต ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.3% ต่อปี

  24 มิ.ย. 63 1,910
  เลือกชีวิตอิสระได้ กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ e-Savings จาก ธ.ธนชาต ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.3% ต่อปี
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS เป็นบัญชีออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูง คล่องตัว ถอนได้ ดอกไม่ลด ลูกค้าสามารถทำรายการเดินบัญชีได้ด้วยตนเอง ผ่าน Thanachart Connect โมบายแอปฯ และ Thanachart iNet ทั้งรายการโอนเงิน เช็คยอด ตรวจสอบรายการเดินบัญชี ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด
  จุดเด่นของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ e-Savings
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยสูง
  • รับดอกเบี้ยสูง ตั้งแต่บาทแรก
  • ถอนออก ดอกไม่ลด ไม่มีค่าปรับ
  • ทำธุรกรรมง่าย สะดวก ปลอดภัย ด้วย Thanachart Connect โมบายแอปฯ หรือ Thanachart iNet
  อัตราดอกเบี้ย
   อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ตามประกาศธนาคาร วันที่ 1 มิถุนายน 2563  อัตราดอกเบี้ย
   ยอดเงินฝาก 5 ล้านบาทแรก  1.3%
   ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป  0.5%
  เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ โดยธนาคารออกหลักฐานการรับฝากแก่ผู้ฝากเป็นใบแสดงการเปิดบัญชี โดยกำหนดให้ลูกค้าต้องใช้บริการดังต่อไปนี้ 
   1.1 บัญชีออมทรัพย์มีระดับ หรือออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ หรือออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
   1.2 Thanachart Connect โมบายแอปฯ หรือ Thanachart iNet กรณีลูกค้าไม่มีการใช้บริการดังกล่าว ต้องสมัครใช้บริการในวันเปิดบัญชี 

  2. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS เปิดบัญชี 0 บาท (เฉพาะช่วงโปรโมชั่นในช่วงแรก หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ) และเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท หรือเป็นไปตามประกาศธนาคาร (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถทำรายการใดๆ ได้จนกว่าจะมีเงินในบัญชีขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด)

  3. ธนาคารฯ อนุญาตให้เปิดบัญชีได้เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติเท่านั้น สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ธนาคารไม่อนุญาตให้เปิดบัญชี

  4. ธนาคารฯ อนุญาตให้เปิดบัญชีเป็นประเภทบัญชีเจ้าของคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม (และ/หรือ/เพื่อ/โดย)

  5. ธนาคารฯ อนุญาตให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)

  6. ลูกค้าสามารถนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ทำรายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
   6.1 ทำรายการฝากเงินสดได้ที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรือเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling) 
   6.2 ทำรายการถอนโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thanachart Connect โมบายแอปฯ หรือ Thanachart iNet 
   6.3 ดูรายละเอียดการเดินบัญชีผ่านช่องทาง Thanachart Connect โมบายแอปฯ หรือ Thanachart iNet หรือ Thanachart Contact Center โทร 1770 โดยรับรายการเดินบัญชีผ่านระบบโทรสาร (FAX)

  7. ไม่อนุญาตให้นำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ใช้บริการดังนี้
   7.1 บริการผูกบัตร Debit Card /บัตร ATM
   7.2 บริการคู่โอนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Online Fund Transfer และ/หรือ Sweep Arrangement Maintenance)
   7.3 บริการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ (ATS) 
   7.4 บริการโอนเงินอัตโนมัติเป็นคำสั่งประจำของบัญชีเงินฝาก (Auto Fund Transfer)
   7.5 บริการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ (Change Product)

  8. อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

  9. ธนาคารฯ จะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของทุกวัน โดยจะนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีลูกค้าในงวดบัญชีมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับวันที่จะคำนวณดอกเบี้ยสะสมสิ้นสุดและนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีลูกค้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ