• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ครั้งแรก...กับ วอลเล็ต สบม. สะดวก ง่าย ไม่ต้องไปสาขา ซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  19 มิ.ย. 63 1,983
  พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเล็ต สบม. หน่วยละ 1 บาท ซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
  ครั้งแรก...การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สะดวก ง่าย ไม่ต้องไปสาขา ซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยละ 1 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
  รายละเอียดพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รุ่นอายุ : 3 ปี
  วงเงินจำหน่าย : ไม่เกิน 200 ล้านบาท
  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70
  ระยะเวลาลงทะเบียน : 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  เปิดจำหน่าย : ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2563
  วงเงินซื้อต่อราย : ขั้นต่ำ 100 บาท ซื้อเพิ่มครั้งละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าซื้อ) (หน่วยละ 1 บาท)
  ผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก : บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  การขายคืน/โอนกรรมสิทธิ์/ออกใบค้ำประกัน : สามารถดำเนินการผ่าน วอลเล็ต สบม. ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
  การชำระเงินและหลักฐานการชำระเงิน : ชำระเงินผ่านวอลเล็ต และได้รับหลักฐานการทำรายการตามรูปแบบที่วอลเล็ตกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ผ่านวอลเล็ต สบม. ในวันที่ 24 มิถุนายน และวันที่ 24 ธันวาคมของทุกปี
  วันครบอายุไถ่ถอน : 24 มิถุนายน 2566
  ช่องทางการจำหน่าย วอลเล็ต สบม. : ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง เท่านั้น
  คำเตือน: ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ