• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว เพียงเปิดบัญชี UOB V Care Savings*

  8 พ.ค. 63 984
  รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว เพียงเปิดบัญชี UOB V Care Savings ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป/บัญชี 
  สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare) กับธนาคารยูโอบี และคงยอดเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ติดต่อกันตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,000 บาท
  *มูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 4,000 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 1 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 31 พ.ค. 63
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
  2. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป
  3. สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 31 พ.ค. 63 และคงยอดเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ติดต่อกันตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 4,000 บาท
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ก.พ. 63 และคงยอดเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 จะได้รับของกำนัลภายในเดือน มิ.ย. 63
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน มี.ค. 63 และคงยอดเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 จะได้รับของกำนัลภายในเดือน ก.ค. 63
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน เม.ย. 63 และคงยอดเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 63 จะได้รับของกำนัลภายในเดือน ส.ค. 63
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน พ.ค. 63 และคงยอดเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 จะได้รับของกำนัลภายในเดือน ก.ย. 63
  4. เมื่อครบกำหนด ทางธนาคารจะส่ง SMS แจ้ง เพื่อรับของกำนัล ณ สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  5. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 3,500 ท่านแรก ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด
  6. ของกำนัล จำกัด 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
  8. เมื่อลูกค้าเลือกรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
  9. สำหรับสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th/vcare

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ