• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับกระปุกออมสิน "เครื่องแขวนไทย" เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท ในวันออมสิน

  28 มี.ค. 62 3,669
  รับกระปุกออมสิน  "เครื่องแขวนไทย" เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท ในวันออมสิน
  1 เมษายน 2562 วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน 106 ปี 
  รับกระปุกออมสิน "เครื่องแขวนไทย" เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท ในวันออมสิน (วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562) ณ ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ (ของมีจำนวนจำกัด)
  เงื่อนไขการรับฝาก
  1. จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่และรับฝากเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษและการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย ยกเว้น การฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
  2. ผู้ฝากจะได้รับของขวัญเป็นกระปุกออมสิน 106 ปี ธนาคารออมสิน "เครื่องแขวนไทย" จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 รายเท่านั้น ไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่า1 บัญชี และ/หรือ 1 ทะเบียนสลากออมสินพิเศษ
  3. เจ้าของบัญชีเงินฝาก ต้องนำสมุดฝากเงินมาฝากด้วยตนเอง หรือเจ้าของทะเบียนสลากออมสินพิเศษต้องมาฝากเงินด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสาขา ทั้งนี้ กรณีบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้มาฝากเงินจะเป็นผู้ฝากหรือผู้เยาว์ก็ได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ