• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฟรี! กระเป๋าช้อปปิ้ง BSC เมื่อซื้อหรือต่ออายุประกันอุบัติเหตุ หรือประกันการเดินทางผ่านตู้ ATM ธ.ไทยพาณิชย์

  29 ส.ค. 59 1,420
  ฟรี กระเป๋าช้อปปิ้ง BSC เมื่อซื้อ/ต่ออายุประกันอุบัติเหตุหรือประกันการเดินทาง ผ่านตู้ ATM ธ.ไทยพาณิชย์
  ฟรี! กระเป๋าช้อปปิ้ง BSC 1 ใบ มูลค่า 390 บาท เมื่อซื้อหรือต่ออายุ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ ประกันการเดินทางต่างประเทศ ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  ระยะเวลาโปรโมชั่น
  1 - 31 ส.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อใหม่และ/หรือต่ออายุประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ ประกันการเดินทางต่างประเทศ จากบมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB Easy Net ระหว่างวันที่ 1 - 31 ส.ค. 59 เท่านั้น
  2. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข จะได้รับกระเป๋าช้อปปิ้ง BSC มูลค่า 390 บาท จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์
  3. ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งกระเป๋าไปยังที่อยู่เดียวกับการจัดส่งกรมธรรม์ของลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
  4. รายการส่งเสริมการขายและมอบของกำนัลสำหรับลูกค้าที่ทำรายการและชำระค่าเบี้ยสำเร็จภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
  5. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นทั้งสิ้น
  7. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-777-7777 หรือ www.scb.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ