• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ย้อนความทรงจำ 1 ทศวรรษ ธนบัตรที่ระลึกสมัยรัชกาลที่ ๙

  23 พ.ค. 60 2,549

  ย้อนความทรงจำ 1 ทศวรรษ ธนบัตรที่ระลึกสมัยรัชกาลที่ ๙

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี แม้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่เชื่ออย่างแน่แท้ว่า เราชาวไทยทุกคนจะคิดถึงพระองค์ท่านไม่มีวันเสื่อมคลาย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
  วันนี้เช็คราคาจะพาทุกคนมาร่วมย้อนความทรงจำในรอบ 1 ทศวรรษ สำหรับธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในวาระพิเศษ ในช่วงปี ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐ ไปดูกันเลยค่ะ

  ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๓


  ภาพประธานด้านหน้า
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพ
  ภาพประธานด้านหลัง
  • เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงโบกพระหัตถ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตอนล่างของธนบัตรมีข้อความ "ราชาภิเษกสมรสครบ ๖๐ ปี ๒๘ เมษายน ๑๕๕๓" และ "บรมราชาภิเษกครบ ๖๐ ปี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓"
  ขนาด
  • ๗.๒๐ x ๑๕.๐๐ เซนติเมตร
  วันที่ประกาศใช้ 
  • ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

  ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


  ภาพประธานด้านหน้า 
  • พระบรฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิมพ์บนลายพื้นสีเหลือบทอง เป็นภาพประธาน มีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ในฟอยล์สีเงิน ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระครุฑพ่าห์ และลายไทย เป็นภาพประกอบ
  ภาพประธานด้านหลัง 
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาพประธาน และมีภาพพระราชกรณียกิจ ได้แก่ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงปลูกหญ้าแฝก แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภาพเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และภาพกังหันน้ำชัยพัฒนา แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำ ภาพที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ ได้แก่ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงเป่าแซกโซโฟน แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ภาพเครื่องบินทำฝนหลวงด้วยเทคนิคโจมตีเมฆฝนแบบซูเปอร์แซนด์วิช แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นภาพประกอบ
  ขนาด
  • ๘.๔๐ x ๑๖.๒๐ เซนติเมตร ชนิดราคา ๑๐๐ บาท จ่ายแลกในราคา ๒๐๐ บาทพร้อมแผ่นพับ
  วันที่ประกาศใช้ 
  • วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

  ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

  ภาพประธานด้านหน้า
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพ 
  ภาพประธานด้านหลัง
  • พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  ขนาด
  • ๗.๒๐  x ๑๕.๐๐ เซนติเมตร ชนิดราคา ๑๐๐ บาท จ่ายแลกในราคา ๑๐๐ บาท
  วันที่ประกาศใช้
  • ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

  ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

  ภาพประธานด้านหน้า
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นภาพประธาน มีลายน้ำอักษรพระนามาภิไธย "ส.ก." ภายใต้พระมหามงกุฎ โดยอักษร "ก" มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
  ภาพประธานด้านหลัง
  • พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นภาพประธาน โดยมีภาพพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เป็นภาพประกอบ ในเนื้อกระดาษฝังแถบสีฟ้าซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร โดยมีบางส่วนปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังธนบัตร ภายในแถบสีฟ้ามีตัวเลขอารบิก "80" ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นรูปดอกกุหลาบเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
  ขนาด
  • ๘ x ๑๖.๒๐ เซนติเมตร ชนิดราคา ๘๐ บาท จ่ายแลกในราคา ๑๒๐ บาทพร้อมแผ่นพับ
  วันที่ประกาศใช้
  • ลงวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

  ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘


  ภาพประธานด้านหน้า
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
  ภาพประธานด้านหลัง
  • พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นภาพประธาน และเชิญพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปยังสถานีพัฒนาที่ดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ภาพตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ภาพดอกจำปีสิรินธรและดอกม่วงเทพรัตน์ เป็นภาพประกอบ
  ขนาด
  • ขนาด ๗๒ X ๑๕๐ มิลลิเมตร ชนิดราคา ๑๐๐ บาท จ่ายแลกในราคา ๑๐๐ บาท 
  วันที่ประกาศใช้
  • ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

  ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ภาพประธานด้านหน้า
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
  ภาพประธานด้านหลัง
  • พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี
  ขนาด
  • กว้าง ๘๙ มิลลิเมตร ยาว ๑๖๒ มิลลิเมตร ชนิดราคา ๗๐ บาท จ่ายแลกในราคา ๑๐๐ บาทพร้อมแผ่นพับ
  วันที่ประกาศใช้
  • ลงวันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

  ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

  ภาพประธานด้านหน้า
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
  ภาพประธานด้านหลัง
  • พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นภาพประธาน โดยมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ภาพโขนพระราชทาน ชุด จองถนน ภาพกระเป๋าย่านลิเภาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และภาพพรรณไม้ในพระนามาภิไธย คัทลียาควีนสิริกิติ์และกุหลาบควีนสิริกิติ์
  ขนาด
  • ขนาด ๗๒ x ๑๕๖ มิลลิเมตร ชนิดราคา ๕๐๐ บาท จ่ายแลกในราคา ๕๐๐ บาท
  วันที่ประกาศใช้
  • ลงวันที่  ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

  เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ใครมีรุ่นไหนเก็บไว้บ้างแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้ดีเชียวนะ เพราะคงหาใหม่ได้ยากแล้ว และสำหรับท้ายบทความนี้ขอยกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2502 มาฝากกันเป็นเครื่องเตือนใจเรื่องความประหยัดอดออมนะคะ
  "การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย"
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ