บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi

  ...  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ : 6 ส.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 9,697 คน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  New Flexi .... ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินจากบัญชี โดยจะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 
 • สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
 • สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ย  0.90%  ต่อปี
  *หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินฝาก จะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่มพิเศษอีก 0.25% ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาการตัดรอบการถอนเงิน และการบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทุกวันที่ 25 ของเดือน
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม)
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ)  และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 ขึ้นไป
 3. ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือและจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม 
 4. กรณีวันใดมียอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น
 5. สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ได้
 6. สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 7. เปิดบัญชีได้ 1 ราย ต่อ 1 บัญชี ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
 8. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก
 9. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด และปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 ดือน)
พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับ ธอส. รับฟรี...ตุ๊กตาหมี ขนาด 9 นิ้ว 1 ตัว ต่อ 1 ราย (จำนวนจำกัด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด