• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อหมุนเวียน ShopJai ธนาคารไทยพาณิชย์

  4 ส.ค. 64 697

  สินเชื่อหมุนเวียน ShopJai

  สินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ ShopJai จากธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นการให้บริการวงเงินสำรอง เพื่อใช้จ่าย ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ โดยท่านจะได้รับวงเงินสินเชื่อที่เบิกใช้จ่ายได้ในกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-wallet) ของพันธมิตรต่าง ๆ ของ SCB และวงเงินสินเชื่อนี้จะลดลงเมื่อมีการเบิกใช้ และจะกลับเพิ่มขึ้นเช่นเดิมเมื่อท่านชำระยอดเงินที่ได้เบิกใช้ รวมกับดอกเบี้ยคืนให้แก่ธนาคาร

  จุดเด่น

  • สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสารรายได้ในการสมัคร
  • จ่ายเบา ซื้ออะไรก็แบ่งชำระได้สูงสุด 36 เดือน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุการใช้วงเงิน
  • ฟรี ค่าอากรแสตมป์ (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินอนุมัติ)
  • ทันใจ รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที
  • หมดกังวล ไม่เสียดอกเบี้ย หากยังไม่ใช้วงเงิน
  • ไร้ขีดกำจัด ซื้อสินค้าได้ทุกที่ ทุกเวลาจากร้านค้าพันธมิตรทั้งหน้าร้านและออนไลน์
  • ให้บริการภายใต้ Own Sandbox ของธนาคาร

  ตารางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai

  เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai
  • วงเงินสำรอง เพื่อใช้จ่าย ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ของพันธมิตรของ SCB นี้ เป็นการชำระในรูปแบบ การผ่อนชำระสินค้า
  • ค่างวดแต่ละงวดจะต้องผ่อนชำระตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
  • ผ่อนนานสูงสุด 36 เดือน ระยะเวลาการผ่อนอาจแตกต่างขึ้นกับการพิจารณาและเงื่อนไขของธนาคาร
  • เมื่อระบบคำนวณค่างวดแล้ว จะแสดงจำนวนงวดทั้งหมดที่สามารถ เลือกผ่อนชำระได้ โดยคิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกันทั้งหมดคือ 0.99% ต่อปี  เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 22% ต่อปี (Effective rate)
  • หากท่านมีความประสงค์ยกเลิกการผ่อนชำระเป็นรายเดือน สามารถโทรติดต่อ Call Center เพื่อขอเปลี่ยนเป็นการชำระขั้นต่ำ หรือชำระเต็มจำนวนได้ โดยจะมีการเปลี่ยนเปลงเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยจาก 0.99% ต่อเดือนเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 22% ต่อปี (Effective rate) เป็น 25% ต่อปีซึ่งเริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจากวันที่มีการใช้จ่ายชำระสินค้าหรือบริการจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ ShopJai
  • กรณีผิดนัดชำระจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระเท่ากับอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่ม 3% ต่อปีของเงินต้นบนค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

  เงื่อนไขการสมัคร

  • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-59 ปี
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท ต่อคน โดยไม่ส่งเอกสารรายได้
  • ยอดขั้นต่ำในการซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์