• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฝันไหนๆ ก็ไม่ไกลเกิน สินเชื่อบุคคล Happy Cash ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 8.88% ต่อปี อนุมัติเร็ว รับเงินไว

  31 มี.ค. 64 777
  ฝันไหนๆ ก็ไม่ไกลเกิน สินเชื่อบุคคล Happy Cash ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 8.88% ต่อปี อนุมัติเร็ว รับเงินไว
  สินเชื่อบุคคล Happy Cash
  • ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 8.88% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • อนุมัติไว...ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน
  • ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
  • สมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 64
  อัตราดอกเบี้ย
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ (สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash)
  • ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
  • กรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวก 3% ต่อปี หรือรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดที่ลูกค้าผิดนัดชำระ
  • กรณีที่ท่านไม่ชำระหนี้กับธนาคาร ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท หรือเงินอื่นใดก็ตามที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระหนี้ต้นเงิน ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้
  • หากท่านผิดนัดชำระหนี้ธนาคารอาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
  • หากชำระปิดบัญชีสินเชื่อก่อนครบกำหนด 1 ปี ต้องชำระค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด โดยคำนวณจากยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่ปิดบัญชี ? ค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด 2%
  • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
  • เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1327

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์