• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นธนาคารออมสิน ในมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 Money Expo 2020 ระหว่างวันที่ 22-25 ต.ค. 63 ณ เมืองทองธานี

  19 ต.ค. 63 604
  โปรโมชั่นธนาคารออมสิน ในมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 Money Expo 2020 ระหว่างวันที่ 22-25 ต.ค. 63
  Promotion สินเชื่อบุคคลธนาคารออมสินภายในงาน
  1. โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ
  • วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 : รอบเวลาแจกบัตรคิว 16.00 น. จำนวน 50 ท่านแรก
  • วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 : รอบเวลาแจกบัตรคิว 16.00 น. จำนวน 50 ท่านแรก
  สำหรับลูกค้าที่มาลงทะเบียน สินเชื่อเคหะ ที่บูธธนาคารออมสินภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 20
  กรณี...ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมใหม่ Re-Finance วงเงินกู้สินเชื่อเคหะสูงสุด 3 ล้านบาท ต่อราย
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น
  • เฉพาะผู้กู้ที่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  • สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคาร ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรกดเงินสด / บริการ MyMo / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชีอย่างน้อย 2 ประเภท ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้
  • กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด 5 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดเงินต้นคงเหลือ
   *ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี
  • บ้านหรือคอนโดมิเนียมใหม่ หมายถึง ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ที่ไม่เคยผ่านการโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน
  **ระยะเวลาดำเนินการ อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
  2. โปรโมชั่นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน / สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

  3. โปรโมชั่นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  • วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 : รอบเวลาแจกบัตรคิว 13.00 น. จำนวน 100 ท่านแรก
  กู้ง่าย ได้ไว...ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ รับวงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยในงวดที่ 7
  *ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น ของแจก ของสมนาคุณภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 20 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  4. โปรโมชั่นสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
  • วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 : รอบเวลาแจกบัตรคิว 16.00 น. จำนวน 100 ท่านแรก
   *สำหรับลูกค้าที่มาเซ็นสัญญาสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ที่บูธธนาคารออมสิน ภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 20 รับของสมนาคุณพิเศษ "ชุดกล่องข้าวรักษ์โลก" (สงวนสิทธิ์ 1 ราย  ต่อ 1 สิทธิ์)
  สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ผู้มีรายได้ประจำ
  • กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
  • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
  • ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดการชำระหนี้ 6 งวดแรก
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์